Organisatie

Moviera helpt slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld om het geweld te stoppen. Moviera geeft advies en informatie, biedt hulp en begeleiding en geeft onderdak als dat nodig is om de veiligheid van slachtoffers te waarborgen. Wij zijn actief in de provincies Gelderland en Utrecht.

Daarnaast werken wij binnen Combine-verband (van de 4 grootste steden in Nederland) aan:

  1. Kennisdeling;
  2. Digitale veiligheid via de stichting safetyNed die zich richt op online veiligheid;
  3. Herstelgroepen voor slachtoffers om herstel en ervaringsdeskundigheid te bevorderen;
  4. De ontwikkeling van een landelijke telefoonlijn ‘Hear my Voice’ waar vrouwen anoniem hun verhaal kunnen doen om de drempel naar hulp te verlagen.

Werkgebied
Moviera werkt in meerdere regio’s die aangestuurd worden door de centrumgemeenten Utrecht, Apeldoorn, Ede, Arnhem en Nijmegen. Een centrumgemeente werkt nauw samen met haar regiogemeenten.

werkgebied Moviera

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
De bestuurder is Marleen van Eijndhoven. De Raad van Toezicht bestaat uit Marijke Clerx (voorzitter) en de leden Bertine van Hooff, Ben Fransen, Machteld Roos en Chila van der Bas.

WAVE

WAVEmember_200px

Moviera is een WAVE member. WAVE staat voor Women Against Violence Europe. Het WAVE-netwerk is bedoeld om de mensenrechten van vrouwen en kinderen te bevorderen en te versterken en om geweld tegen vrouwen en kinderen te voorkomen. Het is gericht op het creëren van gendergelijkheid door alle vormen van geweld tegen vrouwen uit te bannen.