Klachten

Heeft u een probleem of klacht over de hulpverlening van Moviera?
Dan kunt u een klacht indienen. Moviera vindt klachten belangrijk omdat we u zo goed mogelijk willen helpen. Wij kunnen leren van uw klacht.

Een klacht indienen
U kunt een klacht indienen door het klachtenformulier in te vullen en op te sturen naar klachten@moviera.nl.

Behandeling van uw klacht
U kunt in de klachtenregeling lezen hoe wij omgaan met uw klacht.

Van alle mensen die werken bij Stichting Moviera verwachten wij dat zij zich houden aan de gedragscode. De gedragscode kunt u hier nalezen.

Cliëntvertrouwenspersoon 
Als cliënt kun je klachten of problemen ook kenbaar maken bij de cliëntvertrouwenspersoon. Zij luistert en helpt. Alles wat besproken wordt, blijft vertrouwelijk. Ank van Duinen is bereikbaar via:

a.vanduinen@hetlsr.nl
06-33 68 72 82
www.hetlsr.nl