Over Moviera

Moviera helpt bij huiselijk geweld
Er is steeds meer aandacht gekomen voor geweld in gezinnen en in afhankelijkheidsrelaties. Het is steeds minder een geheim waarover je niet mag praten en waaronder je in stilte moet lijden. Het taboe is nog niet helemaal weg, de aantallen zijn hoog, maar huiselijk geweld is gelukkig steeds meer bespreekbaar, zowel bij betrokkenen als bij allerlei beroepskrachten.
Toch blijft voorlichting en preventie nodig, naast directe hulp en opvang. Moviera zet zich in voor het voorkomen, bestrijden en stoppen van huiselijk geweld.
We houden ons bezig met alles wat komt kijken bij een doeltreffende aanpak van huiselijk geweld, zoals voorlichting, preventie, signalering en registratie, opvang en begeleiding en het ontwikkelen van expertise.

Veiligheid en herstel
Kwaliteit en effectiviteit van de hulp staan centraal; dat doen we door de cliënt (= vrouw/man en gezin) te helpen te herstellen van het geweld, diens krachten te versterken en sociale contacten in te schakelen om zo weer een veilig leven op te bouwen.
In de begeleiding van cliënten streeft Moviera ernaar dat zij binnen afzienbare tijd (weer) zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in een veilige situatie. De hulpverleners van Moviera begeleiden de cliënten volgens een individueel plan dat samen met hen is vastgesteld.
Pedagogische medewerkers begeleiden de kinderen en geven opvoedingshulp en -advies aan hun ouders. Ook zijn er speciale medewerkers om cliënten te helpen met ingewikkelde financiële of juridische problemen.

Onmisbare ketenpartner
Moviera werkt samen met heel veel instellingen en organisaties, in de provincies Utrecht en Gelderland, maar ook landelijk.
Alle organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld moeten een ‘sluitende keten’ vormen: elke organisatie is een schakel in de aanpak van huiselijk geweld. De ketenpartners werken steeds meer samen en maken hierover bindende afspraken. Alleen zo kan het aantal slachtoffers en plegers van huiselijk geweld verminderen en de hulpverlening verbeteren.
Moviera is hét expertisecentrum huiselijk geweld. Dat betekent niet dat we alles zelf doen, maar wel dat Moviera een onmisbare partner is in de preventie en aanpak van huiselijk geweld.

Landelijke partner
Daarnaast is Moviera aangesloten bij de Federatie Opvang. We doen mee aan het Verbeterplan Vrouwenopvang, zodat slachtoffers zo snel mogelijk, zo passend mogelijk en zo goed mogelijk hulp krijgen. Verbetering van de kwaliteit van de hulp en verdere professionalisering van de vrouwenopvang zijn belangrijke landelijke doelen die Moviera ondersteunt en waaraan we een actieve bijdrage leveren.