Search
Close this search box.

Raad van Toezicht

Toezien op bestuur en regelgeving

De Raad van Toezicht controleert Moviera. Zij controleren of de dagelijkse begeleiding door de bestuurder en het management goed gaat. Ook adviseren zij.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Moviera:

  • haar maatschappelijke doelstelling realiseert;
  • de juiste keuzes voor de toekomst maakt;
  • dat dot binnen de gestelde financiële en wettelijke kaders
  • de cliënt altijd centraal stelt

Leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Edwin ten Holte (voorzitter)
  • Roos Zwetsloot (vice-voorzitter)
  • Bart Reef
  • Kirsten van den Hul
  • Malika el Mouridi
Heb je een vraag of wil je meer weten?