Search
Close this search box.

De cliëntenraad van Moviera

De cliëntenraad van Moviera denkt, praat en beslist mee over de hulpverlening. Ze komen op voor de belangen van alle cliënten van Moviera. Voor nu, maar ook voor in de toekomst.

Door en voor cliënten

De cliëntenraad bestaat uit maximaal 7 leden. Zij hebben zelf bij hulp van Moviera gekregen. In de opvang of thuis. Daardoor weten ze wat belangrijk is bij een goede hulpverlening. 

Om te weten wat er bij de cliënten op de verschillende locaties speelt, komen ze regelmatig op bezoek op de locaties. Daar gaan zij met cliënten in gesprek over wat goed gaat en wat beter kan. 

Vergaderen met de bestuurder

De cliëntenraad kom elke vier weken samen. Eva Scholte, de bestuurder van Moviera, is daar soms ook bij. Tijdens die vergaderingen bespreekt de cliëntenraad zaken die belangrijk zijn voor de cliënten van Moviera. De cliëntenraad geeft gevraagd én ongevraagd advies aan de bestuurder. Bijvoorbeeld over wonen (huisvesting) en de informatie die cliënten krijgen. Maar ook over hoe cliënten een nieuwe werkwijze of manier van hulp door de hulpverleners ervaren. 

Heb je een vraag of wil je meer weten?