Search
Close this search box.

Stichting Steunfonds Moviera

Geld dat direct ten goede komt aan onze clienten en kinderen. 

Door en voor cliënten

Steunfonds Moviera (RSIN 815835012, IBAN NL57 RABO 035 50 54 531) verschaft financiële middelen aan Moviera voor:

  • Activiteiten en projecten die niet door de overheid worden gesubsidieerd;
  • Andere activiteiten en projecten die vallen binnen de doelstelling van Moviera;
  • Tegemoetkoming voor cliënten om te voorzien in verblijfskosten en overige kosten.

Bestuur van de stichting

Het bestuur van Stichting Steunfonds Moviera bestaat per februari 2023 uit:

  • Edwin ten Holte (voorzitter)
  • Bart Reef (lid)
  • Malika el Mouridi (lid)
Heb je een vraag of wil je meer weten?