De nieuwe opvanglocaties van Moviera in Arnhem en Utrecht staan bekend als Oranje Huis. Het eerste Oranje Huis werd in 2011 door Blijf Groep geopend. Door in de naamvoering mee te gaan, willen we samen het imago van een verborgen blijf-van-mijn-lijfhuis afschudden en met andere opvangorganisaties een nieuwe standaard van opvang bij huiselijk geweld neer zetten.

Stoplicht

Oranje Huis staat voor zichtbare opvang midden in de samenleving met een open setting, terwijl veiligheid voorop staat. Cliënten die hier wonen zijn veilig maar niet ‘verborgen’. Het staat voor een situatie die uitdagend is, maar niet uitzichtloos. Dit leggen we uit aan de hand van het stoplicht-model.

 • Groen: er sprake van geweld, maar is de veiligheid te herstellen met eenvoudige maatregelen.
 • Rood:  er is extreme dreiging waarbij vrouwen en kinderen moeten vluchten en de politie wordt    ingeschakeld.
 • Oranje: het geweld is zodanig dat er hulp nodig is om de situatie te doorbreken. Moviera biedt deze   hulp in het Oranje Huis, zowel door (crisis)opvang als ambulante hulp.

Het doel van het Oranje Huis is het stoppen van geweld, niet per se het beëindigen van de relatie. Dat sluit goed aan bij de brede hulpverlening die Moviera ook ambulant biedt, zoals Samen Geweldloos Verder en Take a Break.

Kenmerken van Oranje Huis

 1. 1Niet geheim, wel veilig
  Er zijn de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen, maar dankzij de open setting kunnen cliënten samen met hun bestaande sociale (ondersteunende) netwerk toe werken naar een geweldloze toekomst.
 2. Alle hulp onder 1 dak: (crisis)opvang en ambulante hulp wordt in samenhang aangeboden
  Opvang en ambulante hulp worden in samenhang aangeboden, zodat de doorstroom van cliënten soepeler wordt en ze altijd hulp krijgen die past bij hun situatie. Daarnaast beperkt het de verhuisbewegingen.
 3. Open in de wijk: een Oranje Huis is zichtbaar en toegankelijk
  Zoals in de introductie benoemd, is een Oranje Huis een zichtbare locatie waarmee we de drempel om hulp en advies te vragen willen verlagen.
 4. Hulpverlening gescheiden van wonen: spreekkamers en werkruimtes hulpverleners zijn afgescheiden van het verblijfsgedeelte
  Om ervoor te zorgen dat cliënten ‘zo normaal mogelijk’ kunnen wonen in een Oranje Huis, is ervoor gekozen om bij de indeling van de ruimtes een onderscheid te maken in ‘ruimtes waar cliënten wonen’ en ‘ruimtes waar hulpverleners werken’. Uiteraard kunnen hulpverleningsgesprekken wel plaatsvinden bij cliënten thuis of in hun units.
 5. Cliënten hebben de beschikking over een woonunit zonder gedeelde voorzieningen
  Wie opgevangen wordt na (ernstig) geweld, kampt vaak met traumaklachten en stress. Omdat het delen van voorzieningen vaak als stressvol ervaren wordt, beschikken cliënten binnen een Oranje Huis over een eigen woonunit om zich terug te trekken. Wel zijn er gezamenlijke ruimtes waar ze samen kunnen komen met andere cliënten voor (ontspannende) gezamenlijke activiteiten.

Moviera locaties

Moviera locaties Apeldoorn en Nijmegen

In Arnhem en Utrecht heeft Moviera ook opvanglocaties in Apeldoorn en Nijmegen.  Omdat wij op deze locaties nog geen crisisopvang of 24-uursopname bieden, zijn dit vooralsnog geen Oranje Huizen. We onderzoeken hoe we de doorstroom van cliënten verder kunnen optimaliseren, zodat we ook bij deze locaties – die verder aan alle kenmerken voldoen- van een Oranje huis kunnen spreken.

Krachten bundelen door heel Nederland

Directeur Eva Scholte: “De afgelopen jaren hebben we al samen met andere (vrouwen)opvangorganisaties de krachten gebundeld. Binnen Valente bijvoorbeeld. Moviera is op veel gebieden een voorloper: onze innovatieve hulpverleningstrajecten zijn daar een mooi voorbeeld van. Ik zou het fantastisch vinden als we ook hiermee, samen met Blijf Groep, een nieuwe standaard neer weten te zetten voor de opvang in Nederland. Zodat straks iedereen die hulp nodig heeft om uit een situatie van huiselijk geweld te komen weet waar hij terecht kan en geen drempel voelt zich te melden.  Laagdrempelig, eenduidig, modern: daar willen we met deze Oranje Huizen naartoe. Op naar een nieuw tijdperk en weg van het imago van blijf-van-mijnlijf, wat ons al lang niet meer past. Ik hoop dat Moviera medewerkers straks op een verjaardag kunnen zeggen: “Ik werk bij een Oranje Huis’ en dat iedereen dan weet wat dat is, zoals je nu nog moet doen met blijf-van-mijn-lijf”.

Direct hulp nodig?

Neem direct contact met ons op.

088 3 744 744

Noodgeval? Twijfel niet. Bel 112

Wilt u live chatten met een medewerker?

Maandag t/m vrijdag

16:00 – 06:00

Zaterdag, zon- en feestdagen:

20:00 – 06:00

De chat is bedoeld voor inhoudelijke vragen.


Anoniem chatten

Wilt u dat wij contact opnemen?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.