Nieuws

Lock me Up – Free a Girl

Free a Girl organiseert sinds 2011 “Lock me Up – Free a Girl”, met als doel om met heel Nederland nog veel meer meisjes uit de gedwongen prostitutie te bevrijden. Dit initiatief kwam bij collega Kaisha van Esch onder de aandacht. Zij besloot zich 12 uur lang op te laten sluiten en verkoopt verse broodjes […]

Lees meer

Jaarbeeld 2018 voorkant

Moviera in cijfers

Onze missie Moviera wil veiligheid in gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans op herhaling van geweld en misbruik verkleinen en werkt aan herstel om terugval te voorkomen. Dit doen wij door de inzet van integere professionals en vrijwilligers en door samen met ketenpartners te werken aan innovatieve duurzame methodes waarbij ervaringsdeskundigheid een belangrijke rol speelt.   Moviera in […]

Lees meer

“Digitale veiligheid moet in de genen gaan zitten”

SafetyNed biedt slachtoffers en hulpverleners kennis en handvatten om veilig online te kunnen zijn. De stichting deed dit in 2018 onder meer door het oprichten van een TechTeam huiselijk geweld en digitale privacy en veiligheid. Paula van den Boom, directeur safetyNed, vertelt er graag meer over. “We werken met een heel leuk team waar magie heerst. We hebben geweldig samengewerkt in […]

Lees meer

“Geen hullie en zullie meer” | Deskundigheidsbevordering goed voor samenwerking

In 2018 is door Sterker Sociaal Werk, Veilig Thuis, Jeugdbescherming Gelderland en Moviera intensief samengewerkt in de Regionale Aanpak Deskundigheidsbevordering. Die bestond uit trainingen en kennislessen die de samenwerking tussen de diverse organisaties een impuls gaf. Ook werd de kennis over de diverse betrokken instellingen opgefrist. Modita Heynen, stafmedewerker professionalisering en innovatie van Sterker Sociaal Werk is een van de drijvende […]

Lees meer

“Onze samenwerking inspireert”

In 2018 verscheen het rapport ‘Vrouwen in de knel’ van de Nationale Ombudsman over knelpunten binnen de vrouwenopvang. Wethouder Maarten van Ooijen (gemeente Utrecht) en Jolanda Gerritsen, manager Dienstverlening van Moviera, waren betrokken bij de verbeteringen vanuit dit rapport. In dit interview bespreken zij hun samenwerking. Een vrouw die in de opvang terechtkomt, loopt tegen veel zaken aan. […]

Lees meer

Keurmerk Vrouwenopvang goede ontwikkeling

‘Het kwaliteitsdocument als handreiking ligt er, maar is nog vrijblijvend. Het plusje bovenop de handreiking is het keurmerk en daarmee verhogen we de kwaliteit en professionaliteit van ons werk in de veiligheidszorg. Daarom staan we achter deze ontwikkeling.’ Liesbeth van Renssen, manager Dienstverlening van Moviera en Johan Gortworst, senior beleidsadviseur van Federatie Opvang, zoomen in op het Keurmerk Veiligheid in het landelijk stelsel van Vrouwenopvang. […]

Lees meer

APAMoviera190404_42

Ketensamenwerking als middel om vooruit te komen

Moviera wil graag zo vroeg mogelijk bij mensen thuis aan de slag. En dat kan alleen als we in nauwe samenwerking met wijkteams, politie en andere partijen vroegtijdig signalen oppikken en snel handelen. Daarom zet Moviera sterk in op netwerkontwikkeling. Een gesprek met vertegenwoordigers van de vijf centrumgemeenten. Regelmatig komen beleidsadviseurs van vijf gemeenten uit Gelderland en Utrecht samen met Moviera voor […]

Lees meer

Jaap Snapper (links) in gesprek met Tamara Nanlohy, Pricacy Officer bij Moviera

Werken aan een effectievere aanpak van huiselijk geweld

Een vrouw wordt ernstig bedreigd door haar ex. Mag de politie dan gegevens verstrekken die belangrijk zijn voor de risico-inschatting? In 2018 zijn er duidelijke afspraken gemaakt over dit soort situaties. Jaap Snapper, operationeel specialist politie Gelderland Midden, vertelt meer over het Convenant Gegevensverstrekking Politie. “In ons politiedistrict merkten we dat er niet speciaal iets geregeld was voor de […]

Lees meer

“Een ketenregisseur die de regie pakt is van het grootste belang”

Ketensamenwerking: dat is de rode draad in ons jaarbeeld. Ben Fransen en Loes Tuinder zijn een groot voorstander van dit soort samenwerking en geven hun visie hierop. Ben Fransen (rechts) is lid van de Raad van Toezicht met vastgoed als bijzonder aandachtsgebied. In het verleden was Ben bestuurder in de gezondheidszorg. Loes Tuinder (links) werkt bij Moviera als […]

Lees meer

Alie Weerman (rechts) in gesprek met Annemoon van Noorden, projectleider Ervaringsdeskundigheid bij Moviera

“Dit is echt lef hebben”

Ervaringsdeskundigheid inzetten? Dat was lange tijd not done in de hulpverlening. Maar er is een kentering gaande. Binnen de Combine startten we in de zomer van 2018 met een onderzoek naar het benutten van ervaringsdeskundigheid van professionele hulpverleners. Dit onderzoek voeren we uit onder leiding van dr. Alie Weerman, lector GGZ & Samenleving van Kenniscentrum Gezondheid & Welzijn van de Hogeschool Windesheim. Moviera […]

Lees meer