Wat is ervaringsdeskundigheid?

Moviera ziet ervaringsdeskundigheid als het vermogen om op grond van eigen herstelervaring anderen te begeleiden bij hun herstel. De kennis, opgedaan door reflectie op de eigen ervaringen van huiselijk geweld, wordt ingezet voor cliënten van Moviera. Dit gebeurt op een professionele manier. De eigen ervaringen zijn aangevuld met kennis uit opleiding, praktijk en theorie.

Van ervaringskennis naar ervaringsdeskundigheid

Moviera is een traject gestart waarbij professionals hun eigen ervaringen kunnen ontwikkelen naar deskundigheid. Ook wordt onderzoekt wat specifiek is aan ervaringskennis bij huiselijk geweld en de bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie van ervaringsdeskundigheid als derde bron van kennis.

Hoe wij ervaringsdeskundigheid inzetten

Wij willen ervaringsdeskundigheid binnen de organisatie ontwikkelen door ervaringsdeskundigen (eventueel in opleiding) binnen de organisatie aan te trekken. Ook krijgen professionals mét ervaringskennis die al werken bij Moviera de ruimte om deze ervaringskennis in te zetten bij hun werkzaamheden.

Ervaringsdeskundigheid is een aanvullende deskundigheid in de ondersteuning en hulpverlening aan de cliënten. Het van ‘binnenuit’ weet hebben van ‘persoonlijk herstel’ (de beleefde ervaring) is kenmerkend voor deze professional. Deze visie sluit nauw aan bij de methodiek Krachtwerk die binnen Moviera wordt gebruikt.

Inzet van ervaringsdeskundigheid

Momenteel wordt ervaringsdeskundigheid op verschillende manieren ingezet.

 • Gastvrouwen met ervaringskennis
 • Stagiaires in opleiding voor ervaringsdeskundige
 • Projecten waarbij kennis rondom ervaringsdeskundigheid wordt ontwikkeld, bijvoorbeeld ervaringsdeskundige inzet bij financiële zelfredzaamheid: Grip op Geld en vrijwillige inzet van ervaringsmaatjes bij herstel van huiselijk geweld bij Maatje achter de Voordeur
 • De ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid bij medewerkers in het project ErvaringsWIJs
 • Krachtgroep in Utrecht en Arnhem waar cliënten hun ervaringen delen
 • Hulp en ondersteuning aan plegers door ervaringsdeskundigen van De PION
 • Inzet van ervaringsdeskundigen bij trainingen, voorlichting en andere preventieve activiteiten

Ervaringsdeskundigheid draagt bij aan herstel

Het gaat erom dat de cliënt de kracht vindt om de draad weer op te pakken. En wel door ervaringen uit het verleden te verwerken en opnieuw richting en inhoud te geven aan zijn of haar leven. Ervaringsdeskundigen zijn een belangrijke inspiratie en steun in dit herstelproces en zij kunnen een voorbeeld zijn voor hoe die betere toekomst eruit kan zien voor cliënten van Moviera.

Hoe draagt ervaringsdeskundigheid bij aan herstel

 • Het bespreekbaar maken van dingen waar je moeilijk over praat
 • Inzicht in persoonlijke en praktische betekenis van herstel
 • Inzicht in dubbelleven bij geweld
 • Tegenstellingen en tegenstrijdige gevoelens rondom huiselijk en seksueel geweld invoelen
 • Levensvragen rondom mishandeling invoelen
 • Vanuit een houding van hoop mogelijkheden zien
 • Begrip voor terugval/ terugkeer naar relatie van geweld
 • Gevoeligheid voor wijze van behandeling
 • Versterken eigen regie en ervaringskennis bij de cliënt
 • Inbrengen van zelfhulpgroepen
 • Creatieve werkwijze

Wil jij meer weten wat wij voor jou kunnen betekenen of wil je met een van de ervaringsdeskundigen praten?

Direct hulp nodig?

Neem direct contact met ons op.

088 3 744 744

Noodgeval? Twijfel niet. Bel 112

Wilt u live chatten met een medewerker?

Maandag t/m vrijdag

16:00 – 06:00

Zaterdag, zon- en feestdagen:

20:00 – 06:00

De chat is bedoeld voor inhoudelijke vragen.


Anoniem chatten

Wilt u dat wij contact opnemen?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.