Op 29 april 2022 opende Moviera officieel het Oranje Huis in Utrecht, aan de Verlengde Houtrakgracht 596 in Parkwijk. Hier worden cliënten en kinderen opgevangen die te maken hebben met huiselijk geweld of mensenhandel. Er wordt zowel crisisopvang als vervolgopvang geboden.

De nieuwe, moderne opvang bestaat uit 42 moderne woon- en slaapunits. Er kunnen ongeveer 40 volwassenen en tot 50 kinderen in alle leeftijdscategorieën opgevangen worden. Naast de woon- en slaapunits zijn er verschillende gezamenlijke ruimten binnen en buiten om te spelen, te ontmoeten en te ontspannen.

Over Moviera

Wat is Moviera?

Moviera zet zich in voor het voorkomen, bestrijden en stoppen van huiselijk geweld en mensenhandel. Moviera houdt zich bezig met een doeltreffende aanpak van huiselijk geweld en mensenhandel. Denk daarbij niet alleen aan voorlichting en preventie, opvang en begeleiding maar ook aan signalering en registratie en het ontwikkelen van expertise.

Wat komt er precies in het gebouw?

Het gebouw aan de Verlengde Houtrakgracht is bedoeld voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld en mensenhandel. Naast het bieden van veilig onderdak wordt het pand ook als werkplek gebruikt door personeel van Moviera.

Waarom verhuist Moviera naar Parkwijk?

De huidige opvanglocatie van Moviera in het centrum van de stad, voldoet niet meer aan de voorwaarden. Het pand is verouderd en niet meer geschikt om onze cliënten op te vangen.

Over de bewoners

Wie zijn de bewoners van Moviera?

Bewoners van Moviera zijn vrouwen, mannen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en mensenhandel. Wij bieden hen veilig onderdak omdat er sprake is van acute onveiligheid.

Vanaf wanneer komen er bewoners in?

Zodra de bouw gereed is, verhuist Moviera naar het pand aan de Verlengde Houtrakgracht. Vanaf dat moment wordt het pand bewoond. Dit is naar verwachting in januari 2022.

Zijn de bewoners tijdelijk? Hoe lang wonen ze daar?

Dat hangt van het traject af. Gemiddeld blijven bewoners 6 weken in de crisisopvang. Zij kunnen dan doorstromen naar de vervolgopvang of ambulante begeleiding ontvangen. De vervolgopvang is een traject van ongeveer 6 maanden.

Wat is de problematiek van de bewoners?

Bewoners worden door Moviera begeleid bij hun herstel. Het gaat om slachtoffers van lichamelijk, psychisch (emotioneel) en seksueel geweld. Kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld valt daar ook onder.

Welk zorg en begeleiding ontvangen de bewoners?

De begeleiding die Moviera biedt, bestaat uit trajecten gericht op herstel. Ook helpen wij personen bij het krijgen van grip op hun financiën. Vrijwilligers verzorgen daarnaast bijvoorbeeld taallessen of fietslessen.

Wat voor soorten opvang worden in Utrecht aangeboden?

Als iemand thuis en binnen zijn of haar sociaal netwerk niet meer veilig is en er sprake is van huiselijk geweld of mensenhandel, dan biedt Moviera veilig onderdak. In zo’n geval zorgen wij voor een veilig onderkomen en begeleiding door een hulpverlener. Cliënten komen dan in een begeleidingstraject terecht. Binnen de opvang zijn er 3 soorten trajecten: crisisopvang, noodopvang en vervolgopvang. In de crisisopvang in Utrecht worden cliënten met kinderen opgevangen waarbij de veiligheidssituatie thuis niet kan worden gewaarborgd. Het doel is om ze tot rust te laten komen. In die periode gaat het vooral om veiligheid, rust en analyse van de eigen situatie om te beslissen wat mogelijk en nodig is na afloop. Met de hulpverlener wordt onderzocht welke stappen ondernomen kunnen worden en welke professionele hulp daarbij nodig is. Voor kinderen is speciale hulp aanwezig om de situatie te verwerken. Als de situatie thuis na de periode van crisisopvang nog niet veilig is, stromen de cliënten door naar de vervolgopvang. Is de situatie thuis inmiddels wel veilig, dan kan gekozen worden voor ambulante begeleiding.

Waar gaan de bewoners naartoe als ze daar niet meer wonen?

Cliënten worden gedurende hun traject in de opvang begeleid naar een zelfstandig bestaan. Dat kan de doorstroom naar een eigen woning zijn, maar ook naar begeleiding in hun oude omgeving, mits de veiligheid daar gewaarborgd kan worden (ambulante begeleiding).

Hoeveel mensen verblijven er? (Mannen/vrouwen/kinderen)

Er kunnen ongeveer 40 volwassenen verblijven met rond de 50 kinderen.

Waar gaan de kinderen naar school?

De kinderen gaan naar scholen in de directe omgeving.

Wat betekent dit voor de school?

Moviera zal vooraf met diverse scholen in de wijk afspraken maken over plaatsing van kinderen en samenwerking. Dit wordt ondersteund door het samenwerkingsverband passend onderwijs.

Mogen de bewoners gasten ontvangen?

Bewoners mogen afhankelijk van hun traject gasten ontvangen.

Heeft iedereen een eigen kamer?

Alle bewoners hebben een eigen woonkamer zodat zelfstandig kan worden geleefd. Afhankelijk van de gezinssamenstelling kan een woonunit worden uitgebreid met een slaapunit (gezin met kinderen).

Zijn er gezamenlijke ruimtes?

Er zijn gezamenlijke ruimtes gericht op het ontmoeten van elkaar. Op verschillende verdiepingen worden gezamenlijke ruimtes ingericht. Er wordt hierbij ook rekening gehouden met de kinderen en jongeren.

Worden er activiteiten georganiseerd in het gebouw/voor bewoners?

Activiteiten voor bewoners bestaan uit herstelgroepen, yoga workshops of bijvoorbeeld beauty-activiteiten.

Hoeveel medewerkers werken er in het gebouw?

Er werken elke dag 10 a 15 medewerkers en vrijwilligers in de voorziening. Daarnaast wordt het gebouw gebruikt als kantoor en vergaderplek voor de medewerkers van Moviera die mensen begeleiden in een eigen huis.

Zijn er 24/7 medewerkers aanwezig?

Er is 24/7 professionele begeleiding vanuit Moviera aanwezig.

Veiligheid en overlast

Is er overlast te verwachten? (drugs? boze ex-partners?)

De ervaring met huidige locatie is dat dit niet het geval is mede door aanwezigheid van professionele begeleiding. Tot op heden heeft de omgeving van Moviera (centrum) geen overlast ervaren. Er is op deze nieuwe locatie dan ook geen overlast te verwachten.

Zijn er ervaringen op andere plekken met deze vorm van opvang en de mate van overlast?

Moviera heeft in Gelderland meerdere woonvoorzieningen waar ook geen sprake is van overlast.

Is er beveiliging aanwezig in en om het gebouw?

Veiligheid en privacy staat voorop, voor cliënten, medewerkers en betrokkenen van Moviera. Het pand is zo ingericht dat dit maximaal is gewaarborgd.

Wordt er gecontroleerd wie er binnenkomt?

Door de receptie wordt gecontroleerd wie er het gebouw binnen gaat. Er is geen sprake van detectiepoortjes of dergelijke.


Wie kan ik bellen als er ik een bedreigende situatie of overlast ervaar?

Als u een dreigende situatie of overlast ervaart, kunt u bij spoed de politie bellen. Bij vragen, opmerkingen of klachten kunt u ook altijd contact met ons opnemen via info@moviera.nl of via het telefoonnummer op onze website. We geven u dan zo snel mogelijk een reactie.

Is de buitenruimte afgesloten, of kan de buurt hier ook gebruik van maken?

De buitenruimte voor bewoners en personeel is afgesloten. De openbare buitenruimte is vrij toegankelijk voor de buurt. Moviera wil graag een plan met de buurt maken hoe deze ruimte in te richten en te gebruiken.

Over het pand

Waar staat het?

Het gebouw is gebouwd op eenl ege kavel aan de Verlengde Houtrakgracht. Het is het grasveld ten noorden van gymzaal en tegenover het winkelcentrum Parkwijk.

Hoe ziet het gebied om het gebouw eruit?

Naast het gebouw is een besloten buitenruimte (tuin) voor de bewoners en werknemers van Moviera aangelegd. Er zijn 15 eigen parkeerplekken en 34 fietsplekken.

Wanneer wordt het gebouw in gebruik genomen?

Als alles volgens planning loopt, verhuizen we in januari 2022.

Downloads

Vindt u het fijn als wij contact met u opnemen?

Laat dan uw gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Direct hulp nodig?

Neem direct contact met ons op.

088 3 744 744

Noodgeval? Twijfel niet. Bel 112

Wilt u live chatten met een medewerker?

Maandag t/m vrijdag

16:00 – 06:00

Zaterdag, zon- en feestdagen:

20:00 – 06:00

De chat is bedoeld voor inhoudelijke vragen.


Anoniem chatten

Wilt u dat wij contact opnemen?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.