Fondsen en donaties

Moviera ontvangt geld van belangrijke financiers als de rijksoverheid, de centrumgemeenten Utrecht,  Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen en Ede, veel vanuit de wettelijke regelingen WMO.

Helaas is dit niet genoeg om de hulp, opvang, activiteiten, huisvesting en onderhoud te bekostigen.Daarom is Moviera blij met giften, in natura of in geld. Ook doen wij regelmatig een beroep op fondsen om iets (deels) te financieren.

Met uw geld kunnen wij bijvoorbeeld het volgende doen:

  • Voor cliënten en hun kinderen een uitstapje naar de dierentuin, de speeltuin of het circus.
  • Cliënten ondersteunen bij juridische procedures in schrijnende gevallen.
  • Cliënten tegemoet komen in inrichtingskosten van een eigen woning.
  • De kamers in de opvang opknappen.
  • Nieuwe matrassen kopen voor bedden in de opvang.

Wilt u het werk van Moviera steunen door een bijdrage of donatie te geven?

U kunt dit storten op het rekeningnummer IBAN NL57 RABO 035 50 54 531 van Stichting Steunfonds Moviera. Het is ook mogelijk dat uw bijdrage ten goede komt van een speciaal project van Moviera. U kunt uw wensen kenbaar maken.

Klik hier om naar de website van Steunfonds Moviera te gaan.