Gegevensuitwisseling voor integrale aanpak van huiselijk geweld door politie en opvanginstellingen

Convenant gegevensverstrekking politie, Kadera en Moviera getekend

Op donderdag 4 oktober tekenden opvanginstellingen Kadera en Moviera een convenant met de politie. Doel van dit convenant is afstemming over het uitwisselen van informatie tussen de verschillende partijen, om betere hulp te bieden en eerder in te kunnen grijpen bij situaties van huiselijk geweld. Het convenant werd ondertekend door Marleen van Eijndhoven, bestuurder Moviera, Jose Rooijers van de politie en Jos Elshof, waarnemend directeur-bestuurder van Kadera.

Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem en kent vele verschijningsvormen. Om ervoor te zorgen dat politie en hulporganisaties elkaar kunnen versterken, is een integrale aanpak noodzakelijk. Jos Elshof licht toe: ‘Voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld is samenwerking van Moviera, Kadera en politie nodig. Het is dus heel goed dat we elkaar op deze manier opzoeken en versterken.’

Activiteiten van deze ketenpartners moeten goed op elkaar aansluiten. Het is hiervoor noodzakelijk dat zij gegevens met elkaar kunnen delen. Het uitwisselen van gegevens ten behoeve van een integrale aanpak van huiselijk geweld is van zwaarwegend algemeen en gerechtvaardigd belang. In het convenant worden dan ook afspraken gemaakt over het delen van gegevens en versterken van de informatiepositie van alle partijen. Uiteraard is hierbij rekening gehouden met privacy en veiligheid.

Ondertekening convenant

Van links naar rechts: Jos Elshof, Jose Rooijers en Marleen van Eijndhoven

Het convenant dat de ketenpartners ondertekenden, is een belangrijke stap om de verstrekking van gegevens in het werkgebied Gelderland (Oost-Nederland) en Overijssel te formaliseren. Ook wordt dit moment aangegrepen om de samenwerking tussen de ketenpartners een impuls te geven.

Marleen van Eijndhoven: ‘Het is van belang dat we elkaar versterken, samen verkennen en elkaars verschillende invalshoeken erkennen. Een volgende stap is kijken naar processen en hoe deze organisatieprocessen beter op elkaar afgestemd kunnen worden.’

Huiselijk geweld
Moviera en Kadera zijn opvanginstellingen voor slachtoffers van huiselijk geweld en mensenhandel. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijk kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Het gaat om lichamelijk, psychisch (emotioneel) en seksueel geweld. Ook kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld zijn vormen van huiselijk geweld.

Terug naar nieuwsoverzicht