Functieomschrijving

Voor het studiejaar september 2020 zijn wij voor onze locatie in Nijmegen voor het sociaal Pedagogisch Werk op zoek naar 1 stagiair(e). De stage is gericht op het 3e studiejaar van de opleiding Mbo gespecialiseerd pedagogisch werker 4 Jeugdzorg. Het aantal stage-uren per week bedraagt tussen de 24 en 32 uur. De hoeveelheid uren is afhankelijk van de eis vanuit het ROC.

In Nijmegen bestaat de groep gemiddeld uit 20-24 kinderen. De werkzaamheden vinden in principe gedurende kantoortijden plaats. Binnen Moviera wordt er systeemgericht en methodisch met Veerkracht gewerkt.

Werken op een plek waar verschil maken op nummer één staat

Een thuis moet voor iedereen een veilige plek zijn. Toch worden nog steeds veel vrouwen, kinderen maar ook mannen geconfronteerd met geweld in huiselijke sfeer. Geweld komt voor in alle vormen van relaties. Moviera maakt zich sterk voor laagdrempelige hulp en advies aan alle betrokkenen bij huiselijk geweld Moviera is een belangrijke ketenpartner in de preventie en aanpak van huiselijk geweld in de regio Utrecht en Gelderland.

Inhoud van de werkzaamheden

Het Sociaal pedagogisch werk richt zich op de kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. De sociaal pedagogisch werkers hebben een belangrijke taak in het bieden van een veilige omgeving en het stimuleren van een optimale ontwikkeling van de kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. De medewerkers voeren de opvang uit voor kinderen zodat de moeders deel kunnen nemen aan het trainingsaanbod van Moviera. De medewerkers hebben een signalerende rol. Vervolgens bespreken zij deze signalen en bieden opvoedondersteuning aan moeder en kind. Het stimuleren van een gezonde ontwikkeling van kinderen kan zowel individueel als in groepsverband aangeboden worden. Daarnaast worden kinderen gestimuleerd om deel te nemen aan (sport) activiteiten die in de wijk worden georganiseerd. Verder worden er ook vakantieactiviteiten georganiseerd en bijvoorbeeld ook het Sinterklaasfeest wordt gevierd.

We werken ook nauw samen met de gedragsdeskundige en de gezinswerker.

Stageperiode

Gedurende de stageperiode loop je mee en leer je alle werkzaamheden binnen de afdeling. Per week heb je een gesprek met je stagebegeleider. Van je stagebegeleider ontvang je gedurende de stage feedback op de werkzaamheden die je uitvoert. Hierbij is het van belang dat je ook zelf kunt reflecteren op je eigen handelen.

Naarmate de stage vordert nemen de werkzaamheden die je zelfstandig uitvoert toe. Het uiteindelijke doel van de stage is dat je aan het einde van je stage het brede aanbod van werk grotendeels zelfstandig kunt uitvoeren. Op de groep werk je samen met een andere medewerker. Vanzelfsprekend neem je deel aan alle teamoverleggen, teamveerkrachtbesprekingen, eventueel casusoverleggen en eventuele organisatiebrede trainingen die gedurende je stageperiode worden gegeven.

Wij zoeken

De problematiek van waar de kinderen mee zijn geconfronteerd en waar ze gewend zijn om uit te handelen vraagt veel van jou als stagiair. Je moet grenzen kunnen stellen en vanuit een gezond zelfvertrouwen stevig in je schoenen staan. Reflectie op eigen handelen en dit ook toe kunnen lichten aan anderen is iets wat je beheerst vanuit de opleiding. Het is bijvoorbeeld belangrijk om aan te kunnen geven wat de verhalen die de kinderen vertellen met je doen en dit bespreekbaar te maken.

Wij vragen

Het werken met kinderen is altijd dynamisch. Van jou wordt daarom een grote flexibiliteit gevraagd. Wij vragen van je het vermogen om met meerdere dingen tegelijkertijd bezig te zijn en hierin de juiste prioriteiten te stellen. Over het algemeen vereist het omgaan met kinderen grote mate van zelfstandigheid, creativiteit, enthousiasme, tact, geduld en inlevingsvermogen. Voor de rapportage van gegevens is het belangrijk dat je feitelijk verslag kunt leggen.

Wij bieden

Wij vragen veel van je maar wij bieden ook veel. Een stage met een uitdagende doelgroep. Als je je stageperiode en opleiding met succes afrond begin je je carrière, binnen de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening dan wel de Kinderopvang, met een uitstekende basis als beginnend professional. Daarnaast bieden wij een stagevergoeding van € 250,- netto op basis van een stage van 32 uur per week.

Diversiteit

Moviera streeft naar diversiteit in de samenstelling van de medewerkers. Wij spannen ons in om een mix van talenten, mannen, vrouwen, jongeren en ouderen aan ons te binden. Voor dit doel zoekt Moviera haar medewerkers in alle bevolkingsgroepen en culturen.

Meer informatie inwinnen?

Heb je nog vragen over de inhoud van de stage neem dan contact op met: Marije Alferink (stagebegeleider) in Nijmegen op telefoonnummer 088 3 744 793. 

 

Sollicitatieprocedure

Stuur je brief en CV en zet hier expliciet in dat het om de stage Sociaal Pedagogisch werk gaat. Mocht je een voorkeur hebben voor een locatie zet dit dan in je brief. Als dat mogelijk is (afhankelijk van de hoeveelheid reacties) dan houden wij hier rekening mee.

Leg uit in je brief waarom juist jij geschikt bent om de kinderen van onze cliënten te ondersteunen en te begeleiden.

Stuur je reactie tot en met maandag 1 juni 2020. Na voorgaande datum vindt de briefselectie plaats en laten wij je zo spoedig mogelijk weten of je in aanmerking komt voor een gesprek.

Calibris

Moviera is door Calibris erkend als leerbedrijf. Kijk voor meer informatie op www.calibris.nl.

Reageer nu

Solliciteer direct of neem contact op voor meer informatie

Solliciteren of meer weten over werken bij Moviera?

Neem contact met ons op via bijgaand contactformulier of stuur een e-mail naar vacatures@moviera.nl

Direct hulp nodig?

Neem direct contact met ons op.

088 3 744 744

Noodgeval? Twijfel niet. Bel 112

Wilt u dat wij contact opnemen?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.