2.100

Telefoongesprekken

1.100

Intakes

700

Informatie en advies

250

Gebruik noodbed

200

Traject zorgcoördinatie mensenhandel

14

Mannen in de opvang

Er kwamen in 2018 ongeveer 2100 telefoontjes binnen bij Moviera. Wij hebben 280 keer doorverwezen naar ketenpartners. Bij bijna 700 gesprekken gaven wij informatie en advies. Alle oproepen resulteerden in ruim 1100 intakes.
In sommige gevallen was sprake van een situatie van acute onveiligheid. Op zo’n moment maakt iemand gebruik van een noodbed. In 2018 werd er ruim 250 keer gebruik gemaakt van een noodbed. In totaal werden zo’n 200 kinderen opgevangen op de noodbedden.

In 2018 hebben we bijna 40 jong volwassenen, of tienermoeders, begeleid of onderdak geboden. Onze collega’s die zorg dragen voor de zorgcoördinatie van de slachtoffers van mensenhandel, startten bijna 200 keer een traject op. Daarvan kwam 1% uit de gemeente Apeldoorn, 29% uit Arnhem, 14% uit Nijmegen, 13% uit Ede en 44% uit de gemeente Utrecht.

Er is steeds meer speciale aandacht voor kinderen in de opvang. En niet alleen vrouwen met of zonder kinderen maar ook mannen met of zonder kinderen kregen hulp, advies en veilig onderdak. Er werden in 2018 14 mannen opgevangen.
Ambulante trajecten in de vorm van Moviera in de Wijk en Take a Break zijn bedoeld om mensen vanuit hun thuissituatie te ondersteunen en begeleiden bij huiselijk geweld. Moviera in de Wijk hielp ruim 30 personen – eventueel met kind(eren) – en met Take a Break hielpen we 20 gezinnen of relaties.

Moviera bood zorg met behulp van 20 vrijwilligers en 188 medewerkers. Het merendeel van de collega’s is vrouw (92%) en slechts een klein deel is man (8%). De meeste collega’s zijn tussen de 45 en 54 jaar oud of tussen de 55 en 65 jaar oud. Op de voet gevolgd door een grote groep van tussen de 35 en 44 jaar oud. Het percentage dat tussen de 25 en 34 jaar oud is, wordt ieder jaar groter.

De omzet van Moviera was in 2018 11,8 miljoen euro.

Werkgebied van Moviera

Moviera is actief in de provincie Gelderland en Utrecht. Wij zijn een onmisbare ketenpartner in de preventie en aanpak van huiselijk geweld. Een centrale rol is weggelegd voor de centrumgemeenten Utrecht, Arnhem, Apeldoorn, Ede en Nijmegen als regisseur van de ketenaanpak.

Convenanten en samenwerkingsovereenkomsten
De afgelopen jaren heeft Moviera convenanten en samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met haar centrumgemeenten en ketenpartners over onder andere de volgende onderwerpen:

• Gegevensuitwisseling
• Slachtoffers mensenhandel en jeugdprostitutie
• Eergerelateerd geweld
• Gebruik van de noodbedvoorziening
• AWARE

Bekijk onze Jaarrekening

2018

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

De bestuurder is Marleen van Eijndhoven. De Raad van Toezicht bestaat uit Marijke Clerx (voorzitter), Bertine van Hooff, Ben Fransen, Machteld Roos en Chila van der Bas.
Toezichtvisie en -kader RvT Moviera
Informatieprotocol RvT Moviera

Direct hulp nodig?

Neem direct contact met ons op.

088 3 744 744

Noodgeval? Twijfel niet. Bel 112

Wilt u dat wij contact opnemen?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.