2.100

Telefoongesprekken

In 2019 namen onze collega's 2.100 telefoongesprekken aan.

1.250

Intakes

Al die telefoontjes resulteerden in ruim 1.250 intakes.

600

Informatie en advies

In het geval van 600 gesprekken gaven onze medewerkers informatie en advies.

300

Gebruik noodbed

En in 2019 werden 250 kinderen opgevangen met een noodbed.

250

Traject zorgcoördinatie mensenhandel

Daarvan kwam 28% uit de gemeente Apeldoorn, 23% uit Arnhem, 17% uit Nijmegen, 4% uit Ede en 28% uit Utrecht.

13

Mannen in de opvang

In 2019 werden 13 mannen opgevangen bij de locaties van Moviera.

Er kwamen in 2019 ongeveer 2100 telefoontjes binnen bij Moviera. Wij hebben 275 keer doorverwezen naar ketenpartners. Bij bijna 600 gesprekken gaven wij informatie en advies. Alle oproepen resulteerden in ruim 1200 intakes.
In sommige gevallen was sprake van een situatie van acute onveiligheid. Op zo’n moment maakt iemand gebruik van een noodbed. In 2019 werd er ruim 300 keer gebruik gemaakt van een noodbed. In totaal werden zo’n 250 kinderen opgevangen op de noodbedden.

In 2019 hebben we bijna 40 jong volwassenen, of tienermoeders, begeleid of onderdak geboden. Onze collega’s die zorg dragen voor de zorgcoördinatie van de slachtoffers van mensenhandel, startten bijna 250 keer een traject op. Daarvan kwam 28% uit de gemeente Apeldoorn, 23% uit Arnhem, 17% uit Nijmegen, 4% uit Ede en 28% uit de gemeente Utrecht.

Er is steeds meer speciale aandacht voor kinderen in de opvang. En niet alleen vrouwen met of zonder kinderen maar ook mannen met of zonder kinderen kregen hulp, advies en veilig onderdak. Er werden in 2019 13 mannen opgevangen.
Ambulante trajecten in de vorm van Moviera in de Wijk en Take a Break zijn bedoeld om mensen vanuit hun thuissituatie te ondersteunen en begeleiden bij huiselijk geweld. Moviera in de Wijk hielp ruim 40 personen – eventueel met kind(eren) – en met Take a Break hielpen we 22 gezinnen of relaties.

Moviera bood zorg met behulp van 40 vrijwilligers en 195 medewerkers. Het merendeel van de collega’s is vrouw (89%) en slechts een klein deel is man (11%). De meeste collega’s zijn tussen de 45 en 54 jaar oud of tussen de 55 en 65 jaar oud. Op de voet gevolgd door een grote groep van tussen de 35 en 44 jaar oud. Het percentage dat tussen de 25 en 34 jaar oud is, wordt ieder jaar groter.

De omzet van Moviera was in 2019 14,8 miljoen euro, waarvan bijna 2 miljoen incidenteel door de verkoop van het pand in Oosterbeek.

Werkgebied van Moviera

Moviera is actief in de provincie Gelderland en Utrecht. Wij zijn een onmisbare ketenpartner in de preventie en aanpak van huiselijk geweld. Een centrale rol is weggelegd voor de centrumgemeenten Utrecht, Arnhem, Apeldoorn, Ede en Nijmegen als regisseur van de ketenaanpak.

Convenanten en samenwerkingsovereenkomsten
De afgelopen jaren heeft Moviera convenanten en samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met haar centrumgemeenten en ketenpartners over onder andere de volgende onderwerpen:

• Gegevensuitwisseling
• Slachtoffers mensenhandel en jeugdprostitutie
• Eergerelateerd geweld
• Gebruik van de noodbedvoorziening
• AWARE

Bekijk onze Jaarrekeningen en Jaarbeelden

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

De bestuurder is Eva Scholte. De Raad van Toezicht bestaat uit Machteld Roos (voorzitter) Marijke Clerx, Bart Reef, Edwin ten Holte, Ben Fransen en Chila van der Bas.
Toezichtvisie en -kader RvT Moviera
Informatieprotocol RvT Moviera

Direct hulp nodig?

Neem direct contact met ons op.

088 3 744 744

Noodgeval? Twijfel niet. Bel 112

Wilt u live chatten met een medewerker?

Maandag t/m vrijdag

16:00 – 06:00

Zaterdag, zon- en feestdagen:

20:00 – 06:00

De chat is bedoeld voor inhoudelijke vragen.


Anoniem chatten

Wilt u dat wij contact opnemen?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.