2.250

Telefoongesprekken

In 2020 namen onze collega's 2.250 telefoongesprekken aan.

1.225

Intakes

Al die telefoontjes resulteerden in ruim 1.250 intakes.

725

Informatie en advies

In het geval van 725 gesprekken gaven onze medewerkers informatie en advies.

220

Gebruik noodbed

Van de 220 keer dat er gebruik gemaakt werd van een noodbed, was dat in 150 gevallen door een kind.

80

Traject zorgcoördinatie mensenhandel

Daarvan kwam 10% uit de gemeente Apeldoorn, 26% uit Arnhem, 15% uit Nijmegen, 17% uit Ede en 32% uit de gemeente Utrecht.

10

Mannen in de opvang

In 2020 werden 10 mannen opgevangen bij de locaties van Moviera.

Er kwamen in 2020 ongeveer 2250 telefoontjes binnen bij Moviera. Wij hebben 300 keer doorverwezen naar ketenpartners. Bij bijna 725 gesprekken gaven wij informatie en advies. Alle oproepen resulteerden in ruim 1225 intakes.
In sommige gevallen was sprake van een situatie van acute onveiligheid. Op zo’n moment maakt iemand gebruik van een noodbed. In 2020 werd er ruim 220 keer gebruik gemaakt van een noodbed. In totaal werden zo’n 180 kinderen opgevangen op de noodbedden.

In 2020 hebben we 35 jong volwassenen of tienermoeders begeleid of onderdak geboden. Onze collega’s die zorg dragen voor de zorgcoördinatie van de slachtoffers van mensenhandel, startten 80 keer een traject op. Daarvan kwam 10% uit de gemeente Apeldoorn, 26% uit Arnhem, 15% uit Nijmegen, 17% uit Ede en 32% uit de gemeente Utrecht.

Er wordt steeds meer structurele aandacht besteed aan -en geld vrijgemaakt voor-  kinderen in de opvang. En niet alleen vrouwen met of zonder kinderen maar ook mannen met of zonder kinderen kregen hulp, advies en veilig onderdak. Er werden in 2020 10 mannen opgevangen.
Ambulante trajecten in de vorm van

Moviera bood zorg met behulp van 50 vrijwilligers en 192 medewerkers. Het merendeel van de collega’s is vrouw (89%) en slechts een klein deel is man (11%). De meeste collega’s zijn tussen de 45 en 54 jaar oud of tussen de 55 en 65 jaar oud. Op de voet gevolgd door een grote groep van tussen de 35 en 44 jaar oud. Het percentage dat tussen de 25 en 34 jaar oud is, is stabiel gebleven.

De omzet van Moviera was in 2020 13,8 miljoen euro, met een positief resultaat van 1,7%.

Werkgebied van Moviera

Moviera is actief in de provincie Gelderland en Utrecht. Wij zijn een onmisbare ketenpartner in de preventie en aanpak van huiselijk geweld. Een centrale rol is weggelegd voor de centrumgemeenten Utrecht, Arnhem, Apeldoorn, Ede en Nijmegen als regisseur van de ketenaanpak.

Convenanten en samenwerkingsovereenkomsten
De afgelopen jaren heeft Moviera convenanten en samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met haar centrumgemeenten en ketenpartners over onder andere de volgende onderwerpen:

• Gegevensuitwisseling
• Slachtoffers mensenhandel en jeugdprostitutie
• Eergerelateerd geweld
• Gebruik van de noodbedvoorziening
• AWARE

Bekijk onze Jaarrekeningen en Jaarbeelden

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

De bestuurder is Eva Scholte. De Raad van Toezicht bestaat uit Machteld Roos (voorzitter), Bart Reef, Edwin ten Holte, Ben Fransen en Chila van der Bas.
Toezichtvisie en -kader RvT Moviera
Informatieprotocol RvT Moviera

Direct hulp nodig?

Neem direct contact met ons op.

088 3 744 744

Noodgeval? Twijfel niet. Bel 112

Wilt u live chatten met een medewerker?

Maandag t/m vrijdag

16:00 – 06:00

Zaterdag, zon- en feestdagen:

20:00 – 06:00

De chat is bedoeld voor inhoudelijke vragen.


Anoniem chatten

Wilt u dat wij contact opnemen?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.