Moviera in cijfers

Onze missie
Moviera wil veiligheid in gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans op herhaling van geweld en misbruik verkleinen en werkt aan herstel om terugval te voorkomen. Dit doen wij door de inzet van integere professionals en vrijwilligers en door samen met ketenpartners te werken aan innovatieve duurzame methodes waarbij ervaringsdeskundigheid een belangrijke rol speelt.

9 speerpunten

 

Moviera in cijfers

  • Er kwamen in 2018 ongeveer 2100 telefoontjes binnen bij Moviera. Wij hebben 280 keer doorverwezen naar ketenpartners. Bij bijna 700 gesprekken gaven wij informatie en advies. Alle oproepen resulteerden in ruim 1100 intakes.
  • In sommige gevallen was sprake van een situatie van acute onveiligheid. Op zo’n moment maakt iemand gebruik van een noodbed. In 2018 werd er ruim 250 keer gebruik gemaakt van een noodbed. In totaal werden zo’n 200 kinderen opgevangen op de noodbedden.
  • In 2018 hebben we bijna 40 jong volwassenen, of tienermoeders, begeleid of onderdak geboden. Onze collega’s die zorgdragen voor de zorgcoördinatie van de slachtoffers van mensenhandel, startten bijna 200 keer een traject op. Daarvan kwam 1% uit de gemeente Apeldoorn, 29% uit Arnhem, 14% uit Nijmegen, 13% uit Ede en 44% uit de gemeente Utrecht.
  • Er is steeds meer speciale aandacht voor kinderen in de opvang. En niet alleen vrouwen met of zonder kinderen maar ook mannen met of zonder kinderen kregen hulp, advies en veilig onderdak. Er werden in 2018 14 mannen opgevangen.
  • Ambulante trajecten in de vorm van Moviera in de Wijk en Take a Break zijn bedoeld om mensen vanuit hun thuissituatie te ondersteunen en begeleiden bij huiselijk geweld. Moviera in de Wijk hielp ruim 30 personen – eventueel met kind(eren) - en met Take a Break hielpen we 20 gezinnen of relaties.
  • Moviera bood zorg met behulp van 20 vrijwilligers en 188 medewerkers. Het merendeel van de collega’s is vrouw (92%) en slechts een klein deel is man (8%). De meeste collega’s zijn tussen de 45 en 54 jaar oud of tussen de 55 en 65 jaar oud. Op de voet gevolgd door een grote groep van tussen de 35 en 44 jaar oud. Het percentage dat tussen de 25 en 34 jaar oud is, wordt ieder jaar groter.
  • De omzet van Moviera was in 2018 11,8 miljoen euro.

Terug naar nieuwsoverzicht