Kindermishandeling

U vermoedt dat een kind mishandeld wordt. Kindermishandeling kan bestaan uit lichamelijke mishandeling, emotionele mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik of getuige zijn van huiselijk geweld.

Kinderen die mishandeld worden of huiselijk geweld meemaken, groeien op met een fundamentele verwarring over de betekenis van liefde, geweld, intimiteit en veiligheid. Het tast het vertrouwen in zichzelf en in andere mensen aan.
Vier van de vijf kinderen blijven de gevolgen van het geweld merken. Ze hebben angst en verdriet of vertonen gedragsproblemen.

Waar huiselijk geweld is, zijn kinderen altijd slachtoffer: 80 procent van de kinderen merkt het geweld tussen hun ouders; 30 tot 60 procent van kinderen wordt zelf mishandeld.
Ouders willen het beste voor hun kind en het niet mishandelen. Toch gebeurt het, omdat ouders vol spanning en stress zitten, gefrustreerd zijn en zich machteloos voelen.

Moviera biedt hulp bij het stoppen van kindermishandeling. Dat past bij de aanpak van huiselijk geweld. Niet alleen voor de slachtoffers en plegers van nu, maar ook voor de volgende generatie.
Als u vermoedt dat een kind mishandeld wordt, is het belangrijk om hulp op gang te brengen.