Nieuws

Moeder geeft kind te eten

Het feit dat je in contact komt met ze is soms al een succes op zich

‘Ik geloof wel in derde, vierde en vijfde kansen’ Dat je bij Moviera terecht kunt als je slachtoffer bent van huiselijk geweld of voor de zorgcoördinatie van slachtoffers van mensenhandel is gelukkig bij steeds meer mensen bekend. Bij ons kloppen ook jonge (aanstaande) moeders met meer dan één probleem aan voor hulp. Hulpverleners Katja en […]

Lees meer

Utrecht, 140818Divers beeld MovieraFoto: Sjef Prins - APA Foto

Mensenhandel nog niet beter in beeld

Het zicht op slachtoffers van mensenhandel is in 2017 niet verbeterd. De daling van het aantal slachtoffers dat in beeld is bij CoMensha (coördinatiecentrum tegen mensenhandel) die in 2014 is ingezet, is niet ten goede gekeerd in 2017: er zijn slechts 958 slachtoffers in beeld. Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar: ‘We moeten onze ogen hier […]

Lees meer

Anne de Feijter presenteert op kennisbijeenkomst jongensprostitutie

Onderzoek ‘Jongensprostitutie in beeld’ leidt tot gesprek in regio Arnhem

In april 2018 verscheen het onderzoek ‘Jongensprostitutie in beeld’ vanuit het Expertisecentrum Mensenhandel & Jeugdprostitutie, onderdeel van Lumens. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben Moviera en NextStep, het uitstapprogramma in Arnhem, op 4 oktober een kennisbijeenkomst georganiseerd in het wijkcentrum de Lommerd in Arnhem. Zorgcoördinatie Slachtoffers Mensenhandel Er waren meer dan 50 geïnteresseerden aanwezig; vanuit […]

Lees meer

Ede, 210818MovieraFoto: Sjef Prins - APA Foto

Een terugblik op 2017 door onze Raad van Toezicht

Wij kunnen wel vertellen waar we mee bezig zijn en hoe trots we zijn op alles wat we doen. Maar hoe ziet de Raad van Toezicht van Moviera dit? Hoe kijken zij naar onze innovaties? We vroegen het aan Machteld Roos en Marijke Clerx. Jullie zien van dichtbij wat Moviera doet en kijken daar met een kritische blik […]

Lees meer

Ede, 270818MovieraFoto: Sjef Prins - APA Foto

Preventie: kennis maakt het verschil

“Ons ultieme doel is inzicht creëren, bewustwording stimuleren en vaardigheden vergroten van deelnemers van onze bijeenkomsten.” Paulien van der Leden, Bregje Oprins, Lisette Pouls en Nuray Kanik vormen samen Team Preventie. Zij delen hun kennis in de vorm van kennisbijeenkomsten, trainingen, workshops en congressen. Deze zijn gericht op wijkteams, op professionals (zoals aandachtfunctionarissen huiselijk geweld) […]

Lees meer

Utrecht, 140818Divers beeld MovieraFoto: Sjef Prins - APA Foto

Take a Break: elk verhaal heeft twee kanten

Take a Break is een innovatief project, gestart in september 2016. Een van de doelen is om bij huiselijk geweld in een vroeg stadium van de geweldscyclus in te grijpen om opvang te voorkomen. Binnen 6 weken wordt in kaart gebracht wat er speelt aan huiselijk geweld en hoe duurzame veiligheid voor alle betrokkenen te […]

Lees meer

logo-facebook-180x180

Hoe gaat het nu met Maatje achter de Voordeur?

Een van de projecten waarover wij vertellen in ons Jaarbeeld 2017, is Maatje achter de Voordeur. Sinds 2017 is er rondom dit project heel erg veel gebeurd. In het begin van dit jaar startte een tweede ervaringsdeskundige. Samen met Ellen Vermeulen is zij kartrekker van Maatje achter de Voordeur.  Sindsdien is er een compleet nieuwe website […]

Lees meer

Arnhem, 300718 - Foto Ruben Meijerink / APA FOTOWijk Malburgen tbv Moviera

Moviera in de Wijk: opvang in de wijk door letterlijk naast de cliënt te staan

Moviera in de Wijk biedt vrouwen een tijdelijke zelfstandige woonruimte. De vrouwen krijgen hulp op meerdere levensgebieden. Het doel is dat zij weer meer regie krijgen over hun eigen leven. En na zes maanden zelfstandig verder kunnen. Ellen Rutjes en Marlies de Zeeuw zijn (ambulante) trajectbegeleiders van team Gelderland Midden. “Ik ben Ellen Rutjes en ik begeleid vrouwen […]

Lees meer

Utrecht, 140818Divers beeld MovieraFoto: Sjef Prins - APA Foto

Ervaringsdeskundigheid: een extra bron van hulp

Een ervaringsdeskundige is iemand die een levensontwrichtende situatie heeft meegemaakt, een herstelproces heeft doorlopen en op ervaringen gereflecteerd heeft. Daarnaast heeft die persoon de ervaringen gedeeld met anderen en geleerd hoe deze kennis is in te zetten om anderen te ondersteunen. Ellen: “Als ik vertel dat ik 7 maanden in een opvang heb gezeten, dan […]

Lees meer

Utrecht, 140818Divers beeld MovieraFoto: Sjef Prins - APA Foto

Slachtoffers mensenhandel: wat bereikten wij in 2017?

Carla Keegel is zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel regio Gelderland Zuid. Ze vertelt over drie projecten waar zij in 2017 mee bezig is geweest, samen met haar collega’s. Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten en de persoonlijke integriteit. Iedereen heeft recht op een veilig bestaan waarin geen plaats is voor mensenhandel en uitbuiting. Dat is […]

Lees meer