Meer aandacht nodig voor vrouwenopvang

De vrouwenopvang is vol en er is actie nodig om de door- en uitstroom te verbeteren. Nu verblijven vrouwen en kinderen onnodig lang in de opvang. Maatwerk is vereist, maar om dit te kunnen bieden, moeten alle betrokken instanties beter samenwerken. Moviera en de Federatie Opvang informeren de politiek om aan te sturen op verbetering. Daarom bezocht CDA-kamerlid René Peters op vrijdag 8 december de locatie Oosterbeek.

Dringende knelpunten in de vrouwenopvang staan in de rapporten ‘Vrouwen in de knel’ geschreven door de Nationale ombudsman en ‘Moeder en kind verlaten de opvang. (Wie) is dat een zorg’ door Toezicht Sociaal Domein. Zij schetsen een tekenend beeld waarbij zorg niet tot stand komt en gezinnen uit beeld verdwijnen. Ook administratieve rompslomp is een ballast,  gebrekkige hulp bij financiële problemen en de hulpverlening aan kinderen duurt lang. Maar ook het gebrek aan sociale huurwoningen is een knelpunt bij de opvang van vrouwen en kinderen.

foto bezoek CDA kamerlid Moviera 2 8 dec 2017

De rapporten waren aanleiding voor het bezoek van de heer Peters aan Moviera. Na een introductie volgde een rondetafelgesprek over de inhoud van de rapporten van de Nationale Ombudsman en Toezicht Sociaal Domein. Marleen van Eijndhoven droeg oplossingen aan voor de knelpunten op het gebied van schulden en huisvesting. Van Eijndhoven: ‘Om schulden tegen te gaan moet intramurale crisisopvang direct een toelage toegekend krijgen. Daarnaast helpt het als er géén eigen bijdrage regeling is, dat voorkomt dat vrouwen schulden opbouwen door hun verblijf in de opvang of maak afspraken dat schuldhulpverlening mee verhuist. Wat huisvesting betreft is het noodzakelijk dat iedere gemeente de huisvestingswet kent en hanteert. Ook helpt het als er één regeling is voor verhuis-inrichtingskosten. Kinderen in de opvang hebben meer aandacht en hulp nodig dan ze nu krijgen, zie hen als aparte cliënten. Pas dan krijgen zij hulp en begeleiding die echt op hen is toegespitst’.

V.l.n.r. Johan Gortworst, Marleen van Eijndhoven en René Peters

V.l.n.r. Johan Gortworst, Marleen van Eijndhoven en René Peters

Een combinatie van landelijke oplossingen zorgt er volgens Van Eijndhoven voor dat er structurele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Zo kunnen instanties onderling beter samenwerken en cliënten beter met maatwerk helpen. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding op de locatie. Op deze dag waren aanwezig: René Peters – CDA -, Marleen van Eijndhoven – bestuurder Moviera -, Liesbeth van Renssen – manager dienstverlening Moviera -, Jos Joosten – pedagogisch medewerker Moviera -, Martine Gerritsen – medewerker crisisopvang Moviera -, Marjan van Rossum-Pomp – hulpverlener locatie Oosterbeek -, 1 huidige cliënt en 1 (ex)cliënt van Moviera en Johan Gortworst van de Federatie Opvang.

Foto’s door Resie Robbers.

Terug naar nieuwsoverzicht