Algemeen Nut Beogende Instelling

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting Moviera beoogt niet het maken van winst.

Ons doel

Stichting Moviera is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft als doel:

  • Het bieden van advies, opvang en hulpverlening bij huiselijk en seksueel geweld binnen afhankelijkheidsrelaties en/of andere psychosociale problemen, in de ruimste zin van het woord. De opvang en hulpverlening zijn primair gericht op het leggen van een basis voor een zo zelfstandig mogelijke (hernieuwde) deelname aan het maatschappelijk leven;
  • Maatschappelijke problemen te signaleren, te voorkomen en dienaangaande expertise te ontwikkelen op de hierboven genoemde problematieken.

Wij proberen dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het tot  stand brengen van een systeem van opvang en hulpverlening, dat in staat is tegenover de actuele hulpaanvraag een voor ieder toegankelijk adequaat en kwalitatief verantwoord aanbod op te stellen;
  • De bedoelde opvang (zoals hierboven genoemd) zonodig op een geheim adres te bieden;
  • Het hulpaanbod af te stemmen op de individuele behoefte van elke hulpvrager met zijn of haar kinderen waarbij respectvol omgegaan wordt met verschillende geloof- en levensovertuigingen, sociale en culturele achtergronden;
  • Onderzoek te doen naar en het bekendheid geven aan het voorkomen van de problematieken waar de stichting zich op richt;
  • Al het andere te doen dat het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting met zich meebrengt.

Bevoegdheden en gegevens

De bestuurder is mevrouw M.L.E. van Eijndhoven en zij is zelfstandig bevoegd. De bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten van de stichting.

De gegevens van Stichting Moviera zijn:
RSIN/fiscaalnummer: 851914305
KvK-nummer: 55935389
Statutaire zetel: gemeente Ede
Bezoekadres: Bennekomseweg 43 | 6717 LL Ede
Telefoon: 088 – 3744 744

Meer weten?

Neem contact met ons op

Direct hulp nodig?

Neem direct contact met ons op.

088 3 744 744

Noodgeval? Twijfel niet. Bel 112

Wilt u live chatten met een medewerker?

Maandag t/m vrijdag

16:00 – 06:00

Zaterdag, zon- en feestdagen:

20:00 – 06:00

De chat is bedoeld voor inhoudelijke vragen.


Anoniem chatten

Wilt u dat wij contact opnemen?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.