Search
Close this search box.

Oranje Huis

Wel veilig, niet verborgen

De opvanglocaties van Moviera in Arnhem en Utrecht staan bekend als Oranje Huis. Het eerste Oranje Huis werd in 2011 door Blijf Groep geopend. Door in de naamvoering mee te gaan, willen we samen het imago van een verborgen blijf-van-mijn-lijfhuis afschudden en met andere opvangorganisaties een nieuwe standaard van opvang bij huiselijk geweld en mensenhandel neer zetten.

Als een stoplicht

Oranje Huis staat voor zichtbare opvang midden in de samenleving met een open setting, terwijl veiligheid voorop staat. Cliënten die hier wonen zijn veilig, maar niet ‘verborgen’. Het staat voor een situatie die uitdagend is, maar niet uitzichtloos. Dit leggen we uit aan de hand van het stoplicht-model.

 • Groen: er sprake van geweld, maar is de veiligheid te herstellen met eenvoudige maatregelen.
 • Rood: er is extreme dreiging waarbij vrouwen en kinderen moeten vluchten en de politie wordt ingeschakeld.
 • Oranje: het geweld is zodanig dat er hulp nodig is om de situatie te doorbreken. Moviera biedt deze hulp in het Oranje Huis, zowel door (crisis)opvang als ambulante hulp. Het doel van het Oranje Huis is het stoppen van geweld, niet per se het beëindigen van de relatie. Dat sluit goed aan bij de brede hulpverlening die Moviera ook ambulant biedt, zoals Samen Geweldloos Verder en Take a Break.

Kenmerken van een Oranje Huis

 1. Niet geheim, wel veilig
  Er zijn de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen, maar dankzij de open setting kunnen cliënten samen met hun bestaande sociale (ondersteunende) netwerk toe werken naar een geweldloze toekomst.

 2. Alle hulp onder 1 dak: (crisis)opvang en ambulante hulp wordt in samenhang aangeboden
  Opvang en ambulante hulp worden in samenhang aangeboden, zodat de doorstroom van cliënten soepeler wordt en ze altijd hulp krijgen die past bij hun situatie. Daarnaast beperkt het de verhuisbewegingen.

 3. Open in de wijk: een Oranje Huis is zichtbaar en toegankelijk
  Zoals in de introductie benoemd, is een Oranje Huis een zichtbare locatie waarmee we de drempel om hulp en advies te vragen willen verlagen.

 4. Hulpverlening gescheiden van wonen: spreekkamers en werkruimtes hulpverleners zijn afgescheiden van het verblijfsgedeelte
  Om ervoor te zorgen dat cliënten ‘zo normaal mogelijk’ kunnen wonen in een Oranje Huis, is ervoor gekozen om bij de indeling van de ruimtes een onderscheid te maken in ‘ruimtes waar cliënten wonen’ en ‘ruimtes waar hulpverleners werken’. Uiteraard kunnen hulpverleningsgesprekken wel plaatsvinden bij cliënten thuis of in hun units.

 5. Cliënten hebben de beschikking over een woonunit zonder gedeelde voorzieningen
  Wie opgevangen wordt na (ernstig) geweld, kampt vaak met traumaklachten en stress. Omdat het delen van voorzieningen vaak als stressvol ervaren wordt, beschikken cliënten binnen een Oranje Huis over een eigen woonunit om zich terug te trekken. Wel zijn er gezamenlijke ruimtes waar ze samen kunnen komen met andere cliënten voor (ontspannende) gezamenlijke activiteiten.
Kunnen wij je helpen? Laat ons jou bellen.
Vul een email adres òf telefoonnummer in zodat we contact kunnen opnemen.