Search
Close this search box.

Signaleren en doorverwijzen bij mannen mishandeling

Nog aan te passen – cijfers, signalen, mannenmishandeling.nl

Door en voor cliënten

De cliëntenraad bestaat uit maximaal 7 leden. Omdat zij allemaal (ex)cliënt zijn van Moviera, weten ze uit ervaring wat belangrijk is bij goede hulpverlening. Omdat ze de belangen behartigen van alle cliënten van Moviera zoekt de cliëntenraad regelmatig contact met cliënten van Moviera. Dit doen ze bijvoorbeeld door de diverse opvanglocaties te bezoeken en in gesprek te gaan met cliënten. De cliëntenraad vraagt naar hun mening zodat de raad weet wat er goed gaat en wat er beter kan.
De leden hebben de mogelijkheid om cursussen te volgen om hun raadswerk nog beter te kunnen doen.

Vergaderen met de bestuurder

Een keer per vier weken komt de cliëntenraad bij elkaar. De bestuurder van Moviera, Eva Scholte, schuift ook regelmatig aan. Er wordt over onderwerpen gesproken die van belang zijn voor cliënten. Daarbij geeft de cliëntenraad gevraagd én ongevraagd advies aan de bestuurder. Dit advies kan gaan over praktische zaken zoals huisvesting en informatievoorziening naar cliënten. Maar ook over inhoudelijke thema’s zoals nieuwe werkwijzen en methodieken.

Heb je een vraag of wil je meer weten?