Search
Close this search box.

Meldcode huiselijk geweld en kinder mishandeling

De Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling helpt jou als professional bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepaal je of je een melding moet doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Verschillende vormen van geweld

Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.

Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. (bron: rijksoverheid.nl)