Wij wensen u fijne feestdagen en alles voor een veilig en vrij 2019

December is een maand van reflectie. Samen met collega’s, familie en vrienden terugblikken op het afgelopen jaar. Marleen van Eijndhoven, bestuurder van Moviera kijkt terug op een goed jaar voor Moviera. ‘Bijna alle doelstellingen die we onszelf hadden gesteld, zijn behaald’. 

Marleen vond 2018 vooral succesvol omdat: ‘We samen enorm veel werk hebben verzet om mensen een veilig bestaan te geven. Want dat is de basis van waaruit ieder van ons de wereld in kan: een thuis waar jij je veilig en geborgen weet.’

Of zoals een cliënte het omschreef: ‘Die fundamenten van veiligheid en vertrouwen, dat heb ik echt pas ontdekt sinds ik bij Moviera zit. Daarvoor was het dus altijd ergens anders, nergens écht thuis.’ Dit is waar wij het voor doen. Met zo’n 190 medewerkers en 40 vrijwilligers zetten wij ons in om duurzame veiligheid te creëren in gezinnen en relaties.

Een greep uit onze activiteiten in 2018
In 2018 organiseerde Moviera veel activiteiten in het kader van kennisdeling en we versterkten de banden met ketenpartners. Zo schreven we in samenwerking met Veilig Thuis een nieuw signaleringsprotocol mensenhandel regio Gelderland-Midden. We organiseerden het congres Mannenmishandeling en het symposium Binnenlandse Mensenhandel voor de regio Utrecht. Ook tekenden opvanginstellingen Kadera en Moviera een convenant met de politie over het uitwisselen van informatie om betere hulp te bieden en eerder in te kunnen grijpen bij situaties van huiselijk geweld.

Daarnaast zijn we trots op de stagiaire en ervaringsdeskundige in opleiding bij de afdeling Tiener- en Jonge Moeders. En dat project Maatje achter de Voordeur in Utrecht zich nu ook gaat richten op mannen. Ook was er extra aandacht voor kinderen in de opvang dankzij de steun van de Kinderpostzegelactie zijn er in 2018 3 nieuwe projecten gestart. 2018 was ook het jaar waarin de functie Zorgcoördinatie slachtoffers van mensenhandel bij Moviera zich volledig uitbreidde over de provincies Utrecht en Gelderland. De telefoonlijn Hear My Voice werd gelanceerd waarbij lotgenoten slachtoffers van huiselijk geweld te woord staan.

Verder vond de conferentie Geweldloos Ouder Worden plaats in Apeldoorn. En werd Moviera benaderd door Roelie Bosselaar en ontvangt een donatie bij ieder verkocht exemplaar van haar boek ‘Afzien’.

Prettige feestdagen
We deden nog veel meer dan hierboven staat opgesomd. En we zijn van plan om dit vol te houden in het nieuwe jaar! Op naar een veilig en vrij 2019 voor iedereen.

Kerstkaart Moviera 2018_2

Terug naar nieuwsoverzicht