Werken aan een effectievere aanpak van huiselijk geweld

Een vrouw wordt ernstig bedreigd door haar ex. Mag de politie dan gegevens verstrekken die belangrijk zijn voor de risico-inschatting? In 2018 zijn er duidelijke afspraken gemaakt over dit soort situaties. Jaap Snapper, operationeel specialist politie Gelderland Midden, vertelt meer over het Convenant Gegevensverstrekking Politie.

“In ons politiedistrict merkten we dat er niet speciaal iets geregeld was voor de informatieverstrekking aan Moviera – vooral als werd overwogen om een vrouw uit te rusten met alarmeringssysteem Aware. Je moet dan
verschillende processtappen doorlopen. Zeker toen de nieuwe privacywet van kracht ging werd de behoefte aan afspraken groter. Ik wist dat dit tot ingewikkelde juridische vraagstukken kon leiden. Daarom zijn we
er samen met Moviera eens goed voor gaan zitten.”

Behoefte aan feiten
In situaties die als ernstig worden ingeschat, heeft de vrouwenopvang behoefte aan relevante gegevens waar de politie over beschikt. En omgekeerd wil ook de politie bij Moviera kunnen aankloppen met vragen: “Een
slachtoffer kan in haar emoties een gekleurd verhaal vertellen. Het is belangrijk dat Moviera dan de informatie van de politie kan gebruiken om de risico’s in te schatten. Zo is het goed om te weten of een ex wel of niet
vuurwapengevaarlijk is.”

Jaap Snapper (links) in gesprek met Tamara Nanlohy, Pricacy Officer bij Moviera

Jaap Snapper (links) in gesprek met Tamara Nanlohy, Pricacy Officer bij Moviera

Integrale aanpak
Om ervoor te zorgen dat politie en hulporganisaties elkaar kunnen versterken, is een integrale aanpak dus noodzakelijk. Deze aanpak is er nu. Jaap: “Samen met onder meer een juridisch adviseur hebben we een
convenant opgesteld. Het politiedistrict maakt onderdeel uit van de eenheid Oost-Nederland, die bestaat uit de provincies Gelderland en Overijssel. Daarom wilden wij het convenant opstellen voor dit hele gebied. Dus
ook voor opvangorganisatie Kadera in Overijssel. Zij hebben net als Moviera te maken met kindermishandeling, huiselijk geweld en mensenhandel. Kadera werd betrokken bij het opstellen van het document. De samenwerking was plezierig en constructief.”

Geen twijfels meer
Op 4 oktober ondertekenden de bestuurders van politie Gelderland Midden, Kadera en Moviera het convenant. Hierin staat vastgelegd wie informatie mag verstrekken aan wie. En om wat voor informatie het gaat. Jaap: “Het is nu duidelijk wanneer het gaat om situaties van zwaarwegend en gerechtvaardigd algemeen belang. We werkten al op deze manier, maar het is fijn dat alles nu netjes geregeld is. Ook voor de medewerker: die hoeft er nu niet meer aan te twijfelen of hij iets doet wat niet is toegestaan.”

Interesse andere instanties
Diverse organisaties in Nederland lieten weten ook behoefte te hebben aan deze duidelijke afspraken. Jaap: “Wij hebben gezegd: doe er je voordeel mee. Zo kunnen we in het hele land werken aan een effectievere aanpak van huiselijk geweld. In het belang van de vrouwen om wie het gaat én van de maatschappij.”

Lees het volledige jaarbeeld van Moviera

Terug naar nieuwsoverzicht