Verdieping op huiselijk geweld en kindermishandeling op 20 en 27 november

In opdracht van de gemeente Nijmegen organiseert Moviera twee bijeenkomsten voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Rijk van Nijmegen & Rivierenland onder de titel ‘De Verdieping’.

Programma

Inleiding: ‘Samenwerken. Een kwestie van houding?’

Meer dan ooit wordt in geweldshulpverlening de nadruk gelegd op de integrale aanpak. Hulp waarbij deskundigheid vanuit verschillende specialismen en sectoren beter wordt benut en in samenhang aangeboden, vanuit het principe één gezin, één plan. Hulpverleners worden uitgedaagd tot het aangaan van meervoudige allianties. Dat blijkt in de praktijk nog niet eenvoudig! Op hulpverleners wordt een groot appèl gedaan om er met elkaar uit te komen. Het realiseren van positieve allianties blijkt een belangrijke en ingewikkelde taak. Dit vraagt om kennis over hoe een professional deze samenwerking realiseert.

Door: Aletta Spreeuw (Opleider/Trainer/Adviseur bij HAN; VDO opleiding en advies+Masterprogramma’s GGM).

Workshops: u kunt uw voorkeur aangeven voor een van deze drie workshops

Eergerelateerd geweld; Voor vele professionals is eergerelateerd geweld een boeiend maar soms ook lastig thema. ‘Mag ik als professional ingrijpen in cultuurgebonden familiaire zaken?’ Zo ja, hoe dan, en welke stappen dienen hierbij te worden ondernomen? In eergerelateerde zaken kan het om leven en dood gaan. Een specifieke aanpak is daarom soms letterlijk van levensbelang. Bayram Varli,oprichter van Expertisecentrum Samenleving, geeft meer inzicht in eergerelateerd geweld en interculturele competenties in relatie tot Wet Meldcode.

Anders kijken naar geweld, een andere kijk op geweld in gezinnen en agressie; Hoe komen we samen tot een aanpak die werkt? Bepaalt onze kijk op agressie en geweld ook de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld? Lisette Pouls, medewerker Preventie bij Moviera en  methodiekdocent voor de minor huiselijk geweld aan de HAN, neemt u mee in de ‘wereld van agressie en geweld’ en daagt u uit anders te kijken en anders te handelen.

Ouderenmishandeling; In de workshop over ouderenmishandeling gaat het nadrukkelijk niet over het signaleren, maar over de stappen daarna. Hoe handelt u effectief bij ouderenmishandeling? Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan het voeren van gesprekken, maar ook aan hoe professionals soms geneigd zijn zich samen met gezinnen te isoleren. Trudy Jacobs (Radboud UMC) en Martha van der Linden (GGD Gelderland Zuid) bespreken ervaringen en tips met u.

Voor wie?
Aandachtsfunctionarissen die kennis hebben over het thema huiselijk geweld en behoefte hebben aan verdieping.

Waar?
Kies één van de twee bijeenkomsten:

Dinsdag 20 november in Voorzieningenhart ‘t Hert, Thijmstraat 40, 6531 CS Nijmegen
Dinsdag 27 november in het Stadskantoor, Hogeweg 11 5301 LB Zaltbommel.

Beide bijeenkomsten zijn van 15.00 – 17.30 uur.

Meld u aan
U kunt zich aanmelden en uw voorkeur voor een workshop aangeven.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Lisette Pouls van Moviera via telefoonnummer 088-3744685.

Terug naar nieuwsoverzicht