Waar ga je werken?

Voor het studiejaar met ingangsdatum september 2022 zijn wij voor onze locatie aan de Verlengde Houtrakgracht 596 in Utrecht op zoek naar een stagiair.

De stage is gericht op het 2de  of 3e studiejaar van de opleiding MBO gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4. Het aantal stage-uren bedraagt gemiddeld 24 per week. De hoeveelheid uren is afhankelijk van de eis vanuit het ROC.

In Utrecht bestaat de groep gemiddeld uit 10 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar en voor de buitenschoolse activiteiten (BSA) maximaal 15 kinderen. De werkzaamheden vinden in principe gedurende kantoortijden plaats.

Binnen Moviera wordt er systeemgericht en methodisch met Veerkracht gewerkt.

Werken op een plek waar verschil maken op nummer één staat

Een thuis moet voor iedereen een veilige plek zijn. Toch worden nog steeds veel vrouwen, kinderen maar ook mannen geconfronteerd met geweld in huiselijke sfeer. Geweld komt voor in alle vormen van relaties. Moviera maakt zich sterk voor laagdrempelige hulp en advies aan alle betrokkenen bij huiselijk geweld Moviera is een belangrijke ketenpartner in de preventie en aanpak van huiselijk geweld in de regio Utrecht en Gelderland.

Inhoud van de werkzaamheden

Het Sociaal pedagogisch werk richt zich op de kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. De sociaal pedagogisch werkers hebben een belangrijke taak in het bieden van een veilige omgeving en het stimuleren van een optimale ontwikkeling van de kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. De medewerkers voeren de opvang uit voor kinderen zodat de moeders deel  kunnen nemen aan het trainingsaanbod van Moviera.

Van maandag tot vrijdag zijn er in de middag activiteiten op de BSA  (Buiten schoolse activiteit)  maandag tot vrijdag draaien wij de ochtend de SO (Spel en opvang)  Waar nodig bieden wij ook een aanbod aan kinderen van noodbedden en kinderen die niet naar school gaan.

De medewerkers hebben een signalerende rol. Vervolgens bespreken zij deze signalen en bieden opvoedondersteuning aan moeder en kind. Het stimuleren van een gezonde ontwikkeling van kinderen kan zowel individueel als in groepsverband aangeboden worden. Daarnaast worden kinderen gestimuleerd om deel te nemen aan (sport) activiteiten die in de wijk worden georganiseerd.

Stageperiode

Gedurende de stageperiode loop je mee en leer je alle werkzaamheden binnen de afdeling. Per week heb je een gesprek met je stagebegeleider. Van je stagebegeleider ontvang je gedurende de stage feedback op de werkzaamheden die je uitvoert. Hierbij is het van belang dat je ook zelf kunt reflecteren op je eigen handelen.

Naarmate de stage vordert nemen de werkzaamheden die je zelfstandig uitvoert toe. Het uiteindelijke doel van de stage is dat je aan het einde van je stage het brede aanbod van werk grotendeels zelfstandig kunt uitvoeren. Op de groep werk je samen met een andere medewerker. Vanzelfsprekend neem je deel aan team overleg, teamveerkrachtbesprekingen, evt. casus overleggen en eventuele organisatie brede trainingen die gedurende je stageperiode worden gegeven.

Wij zoeken

De problematiek van waar de kinderen mee zijn geconfronteerd en waar ze gewend zijn om uit te handelen vraagt veel van jou als stagiair. Wij zoeken iemand die grenzen kan stellen en vanuit een gezond zelfvertrouwen stevig in zijn of haar schoenen staat.

Wij vragen

Het werken met kinderen is altijd dynamisch. Van jou wordt daarom een grote flexibiliteit en creativiteit gevraagd.

Reflectie op eigen handelen en dit ook toe kunnen lichten aan anderen is iets wat je beheerst vanuit de opleiding. Het is bijvoorbeeld belangrijk om aan te kunnen geven wat de verhalen die de kinderen vertellen met je doen en dit bespreekbaar te maken. Wij vragen van je het vermogen om met meerdere dingen tegelijkertijd bezig te zijn en hierin de juiste prioriteiten te stellen. Over het algemeen vereist het omgaan met kinderen grote mate van zelfstandigheid, creativiteit, enthousiasme, tact, geduld en inlevingsvermogen.

Voor de rapportage van gegevens is het belangrijk dat je feitelijk verslag kunt leggen.

Moviera erkent ervaringsdeskundigheid als derde bron van kennis. Wij moedigen aankomende professionals met eigen ervaring met huiselijk geweld aan om te solliciteren, en dit professioneel in (te leren) zetten binnen het werk met onze gezinnen.

Wij bieden

Wij vragen veel van je maar wij bieden ook veel. Een stage met een uitdagende doelgroep. Als je je stageperiode en opleiding met succes afrond begin je je carrière, binnen de sector Sociaal Werk dan wel de Kinderopvang, met een uitstekende basis als beginnend professional. Daarnaast bieden wij een stagevergoeding van € 187,50 netto op basis van een stage van 24 uur per week.

Diversiteit

Moviera streeft naar diversiteit in de samenstelling van de medewerkers. Wij spannen ons in om een mix van talenten, mannen, vrouwen, jongeren en ouderen aan ons te binden. Voor dit doel zoekt Moviera haar medewerkers in alle bevolkingsgroepen en culturen.

Meer informatie inwinnen?

Heb je nog vragen over de inhoud van de stage neem dan contact op met mevrouw Nabila Moumouhi of mevrouw Margarita Sijbrandij (stagebegeleiders) in Utrecht op het algemene telefoonnummer 088-3744744.

 

Sollicitatieprocedure

Stuur je brief en CV en zet hier expliciet in dat het om de stage Sociaal Pedagogisch werk in Utrecht gaat.

Leg uit in je brief waarom juist jij geschikt bent om de kinderen van onze cliënten te ondersteunen en te begeleiden.  Stuur je reactie tot en met 31 augustus 2022. Na voorgaande datum vindt de briefselectie plaats en laten wij je zo spoedig mogelijk weten of je in aanmerking komt voor een gesprek. Richt je brief en CV aan de afdeling HR: vacatures@moviera.nl. Meer informatie over Moviera kun je vinden op www.moviera.nl

Calibris

Moviera is door Calibris erkend als leerbedrijf. Kijk voor meer informatie op www.calibris.nl.

Direct hulp nodig?

Neem direct contact met ons op.

088 3 744 744

Noodgeval? Twijfel niet. Bel 112

Wilt u live chatten met een medewerker?

Maandag t/m vrijdag

16:00 – 06:00

Zaterdag, zon- en feestdagen:

20:00 – 06:00

De chat is bedoeld voor inhoudelijke vragen.


Anoniem chatten

Wilt u dat wij contact opnemen?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.