Verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

 • De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taken naar het belang van de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en anderen bij de onderneming betrokkenen af.
 • Het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur.
 • Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht.
 • Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur.
 • Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie.
 • Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur.
 • Het houden van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving.
 • Het houden van toezicht op het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie.
 • Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting.
 • De Raad heeft regelmatig contact met de OR en CCR.

Werken op een plek waar verschil maken op nummer één staat

Een thuis moet voor iedereen een veilige plek zijn. Toch worden nog steeds veel vrouwen, kinderen maar ook mannen geconfronteerd met geweld in huiselijke sfeer. Geweld komt voor in alle vormen van relaties. Moviera maakt zich sterk voor laagdrempelige hulp en advies aan alle betrokkenen bij huiselijk geweld Moviera is een belangrijke ketenpartner in de preventie en aanpak van huiselijk geweld in de regio Utrecht en Gelderland.

Met een flinke dosis lef, verantwoordelijk en innovatief. We zijn vasthoudend en met een no-nonense houding bestrijden we deze meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving.

Toelichting en positie

We hebben een flinke dosis lef, verantwoordelijkheidsgevoel en innovatievermogen. We zijn vasthoudend en bestrijden met een no-nonsense houding de meest voorkomende vormen van geweld in onze samenleving.

Wij zijn een belangrijke ketenpartner in de preventie en aanpak van huiselijk geweld in de regio Utrecht en Gelderland werken actief samen met collega-organisaties binnen het landelijk netwerk Vrouwenopvang onder de paraplu van de nieuwe branche organisatie “Valente

Moviera richt zich op 9 speerpunten: we zetten de cliënt centraal, doen alles in partnerschap met organisaties en gemeenten, maken gebruik van ervaringsdeskundigheid, zijn expert op het gebied van huiselijk geweld, eer gerelateerd geweld en mensenhandel, we zijn resultaatverantwoordelijk, we zijn een efficiënt werkende organisatie die financieel gezond blijft, we zorgen continu voor innovatie van onze dienstverlening en maken hierbij gebruik van de inzet van vrijwilligers.

Moviera heeft het Rijnlands model omarmd en daar wordt ook naar gehandeld. Het Rijnlandse Model staat voor de overlegcultuur, voor solidariteit, voor waardering voor vakmanschap en voor andere waarden dan alleen geld, zoals kwaliteit en geluk. Het werken met resultaatverantwoordelijke teams is hiervan een belangrijke uitwerking. De RvT zit in het proces om op het Rijnlands model te anticiperen en in dialoog mee te sturen. Vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van een van de leden Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een nieuw lid.

Vergaderingen zijn 6 tot 8 keer per jaar.

Wij vragen

Of jij je herkent in de volgende competenties en eigenschappen: Integer, onafhankelijk, ondernemerschap, commercieel vermogen, politieke sensitiviteit, netwerken en samenwerken.

Algemene eisen

 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon), eventuele nevenfuncties zijn inzichtelijk.
 • Affiniteit met het werkveld alsmede de doelstelling en kernwaarden van de stichting.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Moviera stellen.
 • Werkzaam zijn of ‘opereren’ in het maatschappelijke veld.
 • Kennis hebben van het verzorgingsgebied van de stichting.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.

Specifieke eisen

 • Ruime ervaring in het openbaar bestuur: vertrouwd zijn met en kennis hebben van contacten met overheden: gemeenten, provincies, rijk e.d.;
 • Ervaring met de werkwijze van en financiering door (centrum)gemeenten in de welzijnssector;
 • Ervaring hebben in de welzijnssector en in het bijzonder met het thema “huiselijk geweld”;
 • Een goed functionerend en breed relevant netwerk in Gelderland.

Wij bieden

De RvT stelt zich op het standpunt dat toezicht houden een professie is en dat kwaliteit in hoge mate wordt bepaald door een kritisch samenspel tussen de RvT en de bestuurder. Dat betekent dat de RvT zorgt voor een continue opleiding voor zowel de leden voor zich als voor de Raad als geheel. De Raad spant zich in om onzekerheden en dilemma’s te delen en te bespreken. Moviera werkt met een vaste vergoedingsregeling voor de Raad van Toezicht, zijnde €3.199,- bruto per jaar.

Diversiteit

Moviera streeft naar diversiteit in de samenstelling van de medewerkers. Wij spannen ons in om een mix van talenten, mannen, vrouwen, jongeren en ouderen aan ons te binden. Voor dit doel zoekt Moviera haar medewerkers in alle bevolkingsgroepen en culturen.

Informatie en reageren

Wil je meer informatie over deze vacature neem dan contact op met  Marcella ten Holder (HR adviseur) bereikbaar op het nummer: 088 374 47 44.

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 8 juni 2020, onder vermelding van: vacature lid Raad van Toezicht naar vacatures@moviera.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 18 juni 2020 tussen 10:00 – 17:00 uur.

De tweede ronde gesprekken vinden plaats op maandag 22 juni 2020 tussen 9:30 – 14:00 uur.

 

Bijzonderheden

Voor iedere kandidaat die door de selectiecommissie wordt geselecteerd wordt een referentieonderzoek uitgevoerd. De selectiecommissie voert het onderzoek uit.

Reageer nu

Solliciteer direct of neem contact op voor meer informatie

Solliciteren of meer weten over werken bij Moviera?

Neem contact met ons op via bijgaand contactformulier of stuur een e-mail naar vacatures@moviera.nl

Direct hulp nodig?

Neem direct contact met ons op.

088 3 744 744

Noodgeval? Twijfel niet. Bel 112

Wilt u dat wij contact opnemen?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.