Terugblik op 2018: we werken meer samen dan ooit

Met een blik op het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ reflecteert Marleen van Eijndhoven op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Ook schetst ze in het kort de positie van Moviera in 2018: “Verbindend en samenwerkend voor veiligheid.”

“We willen graag zo vroeg mogelijk bij mensen thuis aan de slag. Dat kan alleen als we in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld wijkteams, scholen, huisartsen, jeugdzorg, Veilig Thuis en politie zo snel mogelijk signalen oppikken. En als we vervolgens kunnen, mogen en gaan handelen. De partners in de keten moeten ons dan snel weten te vinden. En wij hen. Een goede relatie, weten met wie je te maken hebt, is dan van cruciaal belang. Daar hebben we op verschillende manieren in geïnvesteerd. Kijk maar naar de Regionale Aanpak Deskundigheidsbevordering in Nijmegen. En naar het convenant dat we met de politie hebben afgesloten. We werken meer samen dan ooit.”

“Zo vroeg mogelijk bij mensen thuis aan de slag: daar vloeit ook uit voort dat onze activiteiten erop gericht zijn om eerder en sneller in beeld te komen, het geweld te stoppen en veiligheid te creëren. Zo zorgen we voor een duurzame oplossing. Daarom stellen we onszelf kritische vragen. En zijn we bezig met het ontwikkelen van nieuwe diensten zoals Take a Break. Of doen we onderzoek, zoals naar de inzet van ervaringskennis met Hogeschool Windesheim. Dit is Moviera anno 2018. Denk ook in Combine-verband aan de verschillende projecten die we hebben gedraaid, zoals safetyNed en Hear my Voice. En wat te denken van Moviera in de Wijk? We zijn doordrongen van het feit dat we over de grenzen van onze organisatie heen moeten kijken.”

“Moviera wordt meer en meer gezien als expert voor de aanpak van huiselijk geweld en het brengen van veiligheid. Wij zijn ervaringsdeskundig, staan voor laagdrempelige hulp, kennen de afhankelijkheden van de slachtoffers in diverse trajecten en zijn een goede bekende in de keten. Dat is mooi, maar dat label verdient onderhoud. We kunnen niet achterover leunen. Mede omdat er serieus werk aan de winkel is. Het systeem is propvol en oververhit. Dus moeten we kijken naar oplossingen. Op allerlei niveaus. Op kortere en langere termijn. Bij onszelf door bijvoorbeeld nieuwbouw en maximale benutting van fte’s en capaciteit. Maar ook door betrokken te zijn bij de samenleving als geheel. Hoe gaan we met z’n allen de wachtlijsten in de ambulante zorg aanpakken? Moeten we kijken naar nog betere afstemming met onze ketenpartners, lokaal en regionaal, zodat iedereen op zijn kracht en talent wordt ingezet? Als 2018 een jaar van verbinden en samenwerken was, dan wordt 2019 dat zeker.”

 

Marleen van Eijndhoven,
bestuurder Moviera

Lees het volledige jaarbeeld van Moviera

Terug naar nieuwsoverzicht