Publicatie Nationaal Rapporteur: Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2013-2017

Het rapport ‘Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2013-2017’ is recent gepubliceerd. In deze monitor wordt in beeld gebracht wat de aard en omvang is van de groep daders van seksueel geweld tegen kinderen in de strafrechtketen in de periode 2013 tot en met 2017.

Cijfers over seksueel geweld tegen kinderen
De monitor bevat cijfers over hoe vaak melding wordt gemaakt van seksueel geweld tegen kinderen tot aan hoeveel daders veroordeeld worden, resocialiseren en recidiveren. Daarnaast beschrijft deze monitor waar mogelijk de aard van het misbruik en de kenmerken van de daders.

In kaart brengen
Deze dadermonitor is de eerste in een reeks. Net als de eerder uitgebrachte Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016 (gepubliceerd in juni 2018) ben is de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen voornemens deze monitor tweejaarlijks uit te brengen. Door middel van deze monitors worden periodiek de aard en omvang van seksueel geweld tegen kinderen en de effecten van de aanpak in kaart gebracht.

Het rapport en de factsheet zijn beschikbaar op de website van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Terug naar nieuwsoverzicht