InZicht: blended hulpverlening

In 2016 zijn Moviera en Blijf Groep samen gestart aan een project om gemengde hulpverlening aan te bieden aan cliënten. Deze gemengde (blended) hulpverlening bestaat uit de reguliere hulpverlening (gesprekken met de hulpverlener) en een digitaal onderdeel. Beide vormen vullen elkaar aan en versterken elkaar.

logo inzicht

Online modules in eigen tijd
De digitale hulpverlening richt zich op praktische zaken. Voordeel van de digitale modules is dat de cliënt deze op een zelfgekozen moment op een zelfgekozen tijdstip kan doorlopen. De aandacht in de gesprekken met de hulpverlener kan dan meer liggen op psychosociale hulp. Dit maakt de hulpverlening effectiever en efficiënter.

‘Teksten die mensen lezen en de vragen die hen worden gesteld, leren cliënten meer naar zichzelf kijken’, vertelt Peggy Oerajakana, oud cliënt en voormalig voorzitter van de cliëntenraad van Moviera.

Hulpverlening op  maat
Door deze manier van hulpverlenen kunnen we de hulpverlening gerichter inzetten en effectiever maken. Meer hulpverlening op maat en meer tijd voor psychosociale hulp doordat de praktische zaken online worden behandeld. Voor de cliënt geeft dit meer mogelijkheden om ook in eigen tijd te werken aan versterking van de eigen kracht. De cliënte heeft zelf de regie over wat zij wil leren, op welk tijdstip en in welk tempo.

Meer weten?
Download de cliëntenfolder voor meer informatie.
Lees hier het volledige interview met Peggy Oerajakana.

Online omgeving
Via deze link komt u terecht in de online omgeving van InZicht.