Combine

Arosa, Blijf Groep, Moviera en Perspektief vormen samen de Combine. In dit verband (van de 4 grootste steden in Nederland) werken wij samen aan:

  1. Kennisdeling
  2. Digitale veiligheid
  3. Herstelgroepen voor slachtoffers om herstel en ervaringsdeskundigheid te bevorderen

Concrete ontwikkelingen zijn de stichting safetyNed die zich richt op online veiligheid, de landelijke telefoonlijn ‘Hear my Voice’ waar vrouwen anoniem hun verhaal kunnen doen om de drempel naar hulp te verlagen en InZicht, een vorm van blended hulpverlening.