Samenwerkingspartners

Moviera is een onmisbare ketenpartner in de preventie en aanpak van huiselijk geweld. Ze werkt met veel organisaties samen. Een centrale rol is weggelegd voor de centrumgemeenten Utrecht, Arnhem, Apeldoorn, Ede en Nijmegen als regisseur van de ketenaanpak.

Convenanten en Samenwerkingsovereenkomsten
De afgelopen jaren heeft Moviera convenanten en samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met haar centrumgemeenten en ketenpartners over onder andere de volgende onderwerpen:

  • gegevensuitwisseling
  • slachtoffers mensenhandel en jeugdprostitutie
  • eergerelateerd geweld
  • gebruik van de noodbedvoorziening
  • AWARE