Checklist media- en informatieaanvragen

Het managementteam hanteert deze checklist om te beoordelen of Moviera medewerking verleent aan een aanvraag of verzoek van media of onderzoekers.
De toetsingscriteria betreffen het beleid van de organisatie, het belang van cliënten en voorwaarden waaronder Moviera met een verzoek instemt.

Toetsingscriteria

 1. Past het verzoek binnen het beleidsplan en de ambities van Moviera?
 2. Past het verzoek binnen het jaarplan van Moviera of van een van de afdelingen?
 3. Wat is de meerwaarde voor Moviera om in te stemmen met het verzoek en medewerking te verlenen? Wat levert het Moviera op? 
  (informatie voor de organisatie, profilering van de organisatie, geld, een betere positie van de organisatie, een betere hulpverlening en een betere situatie voor cliënten?
 4. Is de veiligheid van de cliënten gewaarborgd? Hoe? Welke afspraken zijn er gemaakt?
 5. Is de privacy van de cliënten gewaarborgd en beschermd? Hoe? Welke afspraken zijn er gemaakt? 
 6. Kan een cliënt volledig anoniem en onherkenbaar meewerken? Hoe? Welke afspraken zijn daarvoor gemaakt? 
 7. Krijgt de cliënt een vergoeding? Wat wordt de cliënt er beter van? 
 8. Zijn de cliënten geïnformeerd en gewaarschuwd voor consequenties van meewerken aan een verzoek? Ook met het oog op het belang, de veiligheid en het welzijn van hun kinderen?
 9. Onder welke voorwaarden werkt Moviera mee aan het verzoek?
  (Tijdig indienen van het verzoek, tijdig en adequaat van de voortgang en ontwikkelingen op de hoogte houden, mogelijkheid om mee te denken over de uitwerking van het verzoek, mogelijkheid om de uitwerking van het verzoek aan te passen, eis om het concept tijdig van tevoren voorgelegd te krijgen, eis om het concept te kunnen bijstellen als de oorspronkelijke versie geen recht doet aan of schadelijk is voor de cliënt of Moviera, betrouwbaarheid van degene die het verzoek doet (zie eventueel Lijst Goede en Foute Media), integriteit en discretie van degene die het verzoek doet, mogelijkheid om medewerking stop te zetten en in te trekken als de uitwerking van het verzoek schadelijk is voor de cliënt of Moviera of als er onoverkomelijke bezwaren zijn tegen de uitwerking).
 10. Welke afdeling en functies zijn betrokken bij dit verzoek?
 11. Welke inzet van uren, moeite of activiteiten zijn er mee gemoeid?
 12. Komt de verzoeker voor op de lijst Goede en Slechte Media?