“Onze samenwerking inspireert”

In 2018 verscheen het rapport ‘Vrouwen in de knel’ van de Nationale Ombudsman over knelpunten binnen de vrouwenopvang. Wethouder Maarten van Ooijen (gemeente Utrecht) en Jolanda Gerritsen, manager Dienstverlening van Moviera, waren betrokken bij de verbeteringen vanuit dit rapport. In dit interview bespreken zij hun samenwerking.

Een vrouw die in de opvang terechtkomt, loopt tegen veel zaken aan. Belangrijk is dan dat de partijen die betrokken zijn bij het opvangproces goed met elkaar samenwerken. Jolanda: “De Ombudsman bekijkt hoe de samenwerking in de regio Utrecht beter kan, zodat vrouwen in de opvang minder moeilijkheden ervaren en beter weten waar ze aan toe zijn.”

Lef
In maandelijkse bijeenkomsten gingen samenwerkende partijen als gemeenten, opvangorganisaties en de Belastingdienst op zoek naar oplossingen. Maarten: “Het is onze gezamenlijke ambitie de aanpak naar een hoger
niveau te tillen. We zoeken elkaar op, gaan de dialoog aan en bespreken de verschillen. Zo’n samenwerking inspireert.” Jolanda vult aan: “We hebben een klik. De betrokken beleidsambtenaren trekken hun mond open en
hebben lef om dingen anders te doen. Dat past bij Moviera. We zijn aan het co-creëren. Ieder vanuit een andere verantwoordelijkheid maar wel met de wil samen iets neer te zetten. Passend bij budget, tijd en ieders rol.”

Zelfredzaamheid en regie
Jolanda: “Vrouwen hebben behoefte aan zelfredzaamheid en regie. In de opvang komen ze meestal in een slechtere financiële situatie terecht. Het liefst hebben ze dan snel duidelijkheid. Maar het duurt lang voordat ze weten hoe hoog de toeslagen zijn waar ze recht op hebben. Daarnaast geldt voor de opvang een eigen bijdrage. We willen voorkomen dat vrouwen hierdoor in de schulden komen.” Maarten van Ooijen: “Wat we zelf kunnen oplossen, laten we niet na. Daarom hebben we als gemeente het knelpunt van de eigen bijdrage opgepakt. We kijken nu per vrouw wat de hoogte wordt van de eigen bijdrage. Dat systeem lijkt te werken: als een vrouw haar financiën op orde heeft, kan ze sneller uitstromen.”

Cliëntondersteuning
Maarten: “Daarnaast ontdekten we, na het rapport van de Nationale Ombudsman, met elkaar dat niet goed bekend was dat vrouwen recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning. Als vrouwen de opvang ingaan, zitten ze vaak in een stressvolle situatie. Dan wordt nogal eens vergeten de cliëntondersteuner onder de aandacht te brengen. Terwijl dit een zeer waardevol contactpersoon kan zijn voor de vrouw: hij of zij weet precies waar een vrouw recht op heeft en wat de mogelijkheden zijn in haar situatie. Het is belangrijk dat vrouwen weten dat zij hier gebruik van kunnen maken voordat ze het opvangproces ingaan.”

Uitdagingen voor de toekomst
Maarten: “Gemeente en Moviera trekken samen op en we zijn blij met de korte lijnen. In 2018 is al veel bereikt, maar er zijn zeker nog uitdagingen voor de toekomst.” Jolanda: “Zo zijn we bezig de afspraken met de regiogemeentes te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van werk en inkomen en toeslagen.” Maarten: “Maar het allermooist zou zijn als we kunnen voorkomen dat het thuis escaleert. Sterker samenwerken met de huisarts, vertrouwenspersonen en welzijn: daar willen we als gemeente op inzetten. Jolanda: “We hebben elkaar absoluut nodig. In het belang van de vrouwenopvang.”

Terug naar nieuwsoverzicht