Onderzoek ‘Jongensprostitutie in beeld’ leidt tot gesprek in regio Arnhem

In april 2018 verscheen het onderzoek ‘Jongensprostitutie in beeld’ vanuit het Expertisecentrum Mensenhandel & Jeugdprostitutie, onderdeel van Lumens. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben Moviera en NextStep, het uitstapprogramma in Arnhem, op 4 oktober een kennisbijeenkomst georganiseerd in het wijkcentrum de Lommerd in Arnhem.

Zorgcoördinatie Slachtoffers Mensenhandel
Er waren meer dan 50 geïnteresseerden aanwezig; vanuit hulpverlening, politie, openbaar ministerie en de gemeente Arnhem. Anne de Feijter (hieronder in beeld) van team Zorgcoördinatie Slachtoffers Mensenhandel bij Moviera, vertelde wat de zorgcoördinatie aan slachtoffers mensenhandel in de regio inhoudt. Met welke partners er wordt samengewerkt, wat de zorgcoördinator doet om het netwerk op te bouwen en te onderhouden en hoe de benadering van cliënten is.

Anne de Feijter presenteert op kennisbijeenkomst jongensprostitutie

NextStep
Vervolgens gaf Tamara Visser uitleg over NextStep. Twee ervaringsdeskundigen van NextStep vertelden op indrukwekkende manier hoe NextStep hen uit de situatie geholpen heeft en gaven aan waarom ze zich als ervaringsdeskundige inzetten: om dit iemand anders niet te laten overkomen en om zichzelf verder te ontwikkelen, want ‘hoe vrijwillig is vrijwillig’ en ‘ik voelde me altijd zo alleen’ ‘dit is mijn ding geworden, maar wie ben ik?’

Rapport ‘Jongensprostitutie in beeld’
Glenn van den Akker en Hettie Castelijns waren vanuit Lumens aanwezig om het rapport ‘Jongensprostitutie in beeld’ te presenteren. Zij gaven uitleg over hoe ze in Eindhoven te werk zijn gegaan om de wereld van jongensprostitutie te ontdekken. Jongens worden door de reguliere hulpverlening nauwelijks bereikt en herkend. Lumens heeft actief contact proberen te zoeken door onder andere berichten te plaatsen op websites en daarnaast actief locaties te bezoeken waar jongens hun klanten ontmoeten. Op die manier is Lumens langzaam maar zeker betrouwbaar en vindbaar geworden voor een groep jongens.

Jongensprostitutie vraagt om een specifieke aanpak 
Bouwen aan de relatie met jongens is erg belangrijk, is gebleken. Specifiek voor jongensprostitutie is het taboe op slachtofferschap bij mannen, het  taboe op homoseksualiteit en het taboe op prostitutie, waardoor ze niet uit zichzelf hulp zoeken. Verder zijn er vaak problemen op diverse leefgebieden. Al met al toont het onderzoek aan dat jongensprostitutie om een specifieke aanpak vraagt.

Wens om meer te doen
Onder leiding van Tamme de Leur, moderator en expert op het gebied van mensenhandel, gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over het onderwerp en de mogelijkheden in Arnhem en omstreken. Daaruit blijkt dat er in Arnhem een wens is om meer te doen naar aanleiding van dit rapport, maar dat iedereen aanloopt tegen de grenzen en beperkingen van zijn of haar eigen functie en rol. Vanuit de gemeente Arnhem werd aangegeven dat er veel herkenning en overeenstemming gehoord wordt, maar dat ieder vanuit zijn eigen perspectief kijkt. De uitdaging is om elkaar daarin te vinden.

Altijd maatwerk leveren
We weten weinig over jongensprostitutie in Arnhem, echter het is interessant om te onderzoeken hoe deze jongens binnen de regio benaderd kunnen worden en welke partijen daarvoor nodig zijn. Verder kwam de rol en het belang van ervaringsdeskundigheid naar voren. Ervaringsdeskundigen spreken de juiste toon en taal om jongens te benaderen. In de discussie kwam ook naar voren dat er altijd maatwerk geleverd moet worden. Niet elke jongen die zichzelf prostitueert moet op dezelfde manier geholpen worden, er moet altijd gekeken worden naar de individuele wensen en behoeften van iemand.

Al met al kijken wij terug op een constructieve middag waarin de wens is uitgesproken met elkaar samen te werken in de zorg aan deze doelgroep. 

Terug naar nieuwsoverzicht