Doelgroep

Aandachtsfunctionarissen regio Arnhem en de Achterhoek

Waar

Online

10:30 - 12:00

17 december 2020

Omschrijving Webinar "Gender en geweld in relaties"

Dit Webinar gaat over de rol van gender in het voorkomen, de gevolgen  en de aard van het geweld.

Geweld in relaties is veelvormig en heeft veel gezichten. Gender en geweld in relaties is daarin een belangrijk thema. Hierbij kan gekeken worden door de lens van  gendergelijkheid en genderongelijkheid.

In de eerste opvatting stel je dat geweld over de seksen ongeveer gelijk is verdeeld en dat vrouwen als plegers van geweld vaak verborgen blijven, evenals mannelijke slachtoffers.

In de tweede opvatting ligt de nadruk veel meer op structurele machtsongelijkheid tussen de seksen en het feit dat de omvang en impact van geweld jegens vrouwen zoveel groter is.

Er is aandacht voor de context van het geweld en de boodschap die met de uitoefening van dat geweld wordt uitgestuurd . Mannen zijn vaker pleger van geweld. Maar ook vrouwen plegen fysiek en psychisch geweld en mannen kunnen slachtoffer zijn, zoals de mannenopvang ook laat zien.

Tijdens dit Webinar wordt nader ingegaan op genderopvattingen, genderverschillen en genderboodschappen aan de hand van verschillende onderzoeken. Daarmee maken we de toegevoegde waarde zichtbaar van een gendersensitieve aanpak en wat aandachtsfunctionarissen daarin kunnen betekenen.

Het Webinar “Gender en geweld in relaties” wordt gegeven door Sietske Dijkstra, inhoudsdeskundige, www.sietske-dijkstra.nl

Aanmelden?
Klik op de oranje button.

Direct hulp nodig?

Neem direct contact met ons op.

088 3 744 744

Noodgeval? Twijfel niet. Bel 112

Wilt u live chatten met een medewerker?

Maandag t/m vrijdag

16:00 – 06:00

Zaterdag, zon- en feestdagen:

20:00 – 06:00

De chat is bedoeld voor inhoudelijke vragen.


Anoniem chatten

Wilt u dat wij contact opnemen?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.