Jaarbeeld 2018

Blik met ons terug op 2018: een jaar waarin Moviera haar focus legde op verbinden en samenwerken, met oog op veiligheid. In het Jaarbeeld komen 9 interviews aan bod:

  • Een terugblik in de vorm van het voorwoord met Marleen van Eijndhoven, bestuurder Moviera
  • Een interview met Alie Weerman van Hogeschool Windesheim over het onderzoek naar ervaringsdeskundigheid
  • Lees over onze nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht die andere partijen inspireert
  • Aan het woord komen de 5 beleidsambtenaren van de centrumgemeenten Arnhem, Apeldoorn, Ede, Utrecht en Nijmegen. Zij vertellen over hun visie op ketensamenwerking
  • Een interview met Johan Gortworst (Federatie Opvang) en Liesbeth van Renssen (Moviera) over het keurmerk Vrouwenopvang
  • Lees over het magische team van safetyNed
  • Jaap Snapper, politie Gelderland Midden, vertelt over het Convenant Gegevensverstrekking
  • De regionale Aanpak Deskundigheidsbevordering die bestaat uit trainingen en kennislessen voor het lokale veld
  • Een terugblik op 2018 in de vorm van het nawoord door Ben Fransen (lid Raad van Toezicht) en Loes Tuiner (Moviera)

Als 2018 een jaar van verbinden en samenwerken was, dan wordt 2019 dat zeker!