‘InZicht helpt cliënten reflecteren’: interview met Peggy Oerajakana

In 2016 werd Peggy Oerajakana, voormalig voorzitter van de cliëntenraad van Moviera, betrokken bij de initiatiefase van InZicht. Zij was direct enthousiast toen de eerste resultaten bekend werden. Vanuit haar eigen ervaring denkt zij mee en levert zo een bijdrage aan InZicht. Peggy: ‘Teksten die mensen lezen en de vragen die hen worden gesteld, leren cliënten meer naar zichzelf kijken’.

De ontwikkelaars van InZicht werk(t)en bij Moviera en Blijf Groep. Zij namen hun ruime werkervaring mee in het ontwikkelen van de modules. Waar nodig werden experts ingeschakeld. Bijvoorbeeld de experts van Blijf Groep op het gebied van eergerelateerd geweld en de cliëntenraad van Moviera. Op basis van alle input werden verschillende personages gecreëerd. Hierbij werd rekening gehouden met diversiteit: afkomst, sekse, geloof, leeftijd enzovoorts. De personages zijn gebruikt als rode draad door een module heen. In de modules zelf werd rekening gehouden met culturele verschillen zoals normen en waarden.


Achtergrond
In 2013 kwam Peggy Oerajakana vanuit Curaçao naar Nederland. Samen met haar drie kinderen die toen 15, 9 en 8 jaar oud waren, werd zij vanuit veiligheidsoverwegingen naar Nederland gestuurd. Ze werd in Zwolle opgevangen en kwam na een week in een safe house in Utrecht terecht. Na twee jaar verhuisde Peggy en haar gezin naar een eigen woning in Utrecht. In 2015 werd zij raadslid van de cliëntenraad van Moviera en in 2016 voorzitter.


Kritisch
Als voorzitter is Peggy aanspreekpunt namens huidige en oud cliënten van Moviera. Ze is gesprekspartner voor allerlei betrokkenen. Zowel intern als extern. Een vraagbaak. Vanuit cliëntperspectief kijkt zij samen met de raadsleden kritisch naar de organisatie. En naar de hulpverlening van Moviera. Het behartigen van de belangen van cliënten staat voorop. Met dezelfde kritische blik kijkt zij naar InZicht.

Tijd anders benutten
De pilot uit Amsterdam, toen nog met 3 modules, ervaarde Peggy als positief. Ook bij cliënten kwam blended hulpverlening goed aan. In het begin is het toepassen van InZicht even wennen. Zowel voor de hulpverlener als de cliënt. Deze vorm van hulpverlening past helemaal bij deze tijd omdat een digitale component niet meer is weg te denken. ‘In de oude situatie komt de hulpverlener thuis op bezoek en stelt allerlei vragen. Daarnaast belt de hulpverlener de cliënt om vragen te stellen en zaken af te stemmen. Als je online kunt zien welke modules een cliënt heeft behandeld, kun je de tijd heel anders benutten. Het persoonlijk contact krijgt dan een hele andere invulling. InZicht kan een hulpverlener veel uit handen nemen, het verlicht de werkdruk.’

Zelfreflectie
Peggy ziet ook een duidelijk voordeel van InZicht: ‘Teksten die mensen lezen en de vragen die hen worden gesteld, leren cliënten meer naar zichzelf kijken. Door de hulpverlener krijg je mogelijk iets aangereikt terwijl je alleen, zittend voor het scherm, leert reflecteren.’ Face to face contact met een hulpverlener is een mooie aanvulling op de digitale component van InZicht.

Hulpverlening is de basis
Niet voor alle cliënten is blended hulpverlening een uitkomst volgens Peggy. ‘De modules van InZicht zijn bijvoorbeeld volledig in het Nederlands zijn. Ook mensen met een andere culturele achtergrond, met andere normen en waarden dan in Nederland gelden, kunnen InZicht als lastig ervaren. Buiten de grenzen van Nederland steken relaties met partners en familie anders in elkaar. Geloofsovertuiging speelt daarbij soms een rol. Hulpverlening blijft daarom altijd bestaan, dat is de basis.’

Terug naar nieuwsoverzicht