Zorgcoördinatie Slachtoffers Mensenhandel

Moviera geeft  informatie en advies indien u te maken heeft met een (mogelijk) slachtoffer van mensenhandel. Het kan hier gaan om mannen ,vrouwen en transgenders die gedwongen in de prostitutie werken, gedwongen worden tot het uitvoeren van criminele activiteiten of uitgebuit worden in een arbeidssituatie (bijvoorbeeld horeca of agrarische sector). Tevens biedt Moviera deskundigheidsbevordering aan professionals d.m.v. thema-bijeenkomsten en voorlichtingen.

De zorgcoördinatoren van Moviera werken in de volgende regio’s :

  • Regio Arnhem en de Achterhoek
  • Regio Gelderland Zuid
  • Provincie Utrecht
  • Regio Veluwe Vallei

De Zorgcoördinatoren Mensenhandel werken aan:

  • Het organiseren en ontwikkelen van een onderliggende zorgstructuur voor slachtoffers mensenhandel.
  • Netwerk opbouwen en onderhouden ten behoeve van de hulp en ondersteuning voor slachtoffers mensenhandel.
  • Signaleren van trends en ontwikkelingen rondom de problematiek van mensenhandel en deze te implementeren in het aanbod.
  • Informeren en adviseren van professionals die te maken hebben mensenhandel.
  • Coördinatie en monitoring van trajecten van individuele slachtoffers (m.b.t. hulpverlening, strafrecht en verblijfsrecht).

Contact:

Telefoon:  088 3 744 744
Email: teamzm@moviera.nl