Stalking

U heeft last van stalking. Stalking is iemand stelselmatig lastigvallen door diegene op een hinderlijke en bedreigende manier te achtervolgen. Het kan gaan om een ex-partner, familielid of bekende die het slachtoffer stalkt. De stalker achtervolgt iemand al dan niet openlijk, probeert voortdurend in gesprek te komen of stuurt dreigende berichten via sms, mail of telefoon. Ook openlijke bedreiging op straat of in huis is een vorm van stalking.

Stalking tast het dagelijks leven, het welzijn en de gezondheid van het slachtoffer aan. Iemand staat machteloos, vragen om te stoppen met stalken helpt niet: de stalker gaat door. Het dagelijks leven is moeilijk vol te houden en kan zelfs verziekt worden. Het slachtoffer durft of kan zich niet meer vrij bewegen thuis of in het openbaar. Iemand wordt voorzichtig en bang, ook om kinderen en familie die lastiggevallen worden.

De mensen om u heen kunnen verschillend reageren op de stalking. Ze nemen u in bescherming, twijfelen aan uw verhaal (‘Waar rook is, is vuur’.) of geloven het niet.

Wat kunt u tegen stalking doen?

  • Houd een logboek bij van alle acties die tegen u gericht waren.
  • Breng het gedrag van de stalker in kaart. Schrijf kenmerken van deze persoon op. Houd veranderingen in het gedrag bij.
  • Licht de politie in. Maak een afspraak met uw wijkagent via het nummer 0900 – 8844. Vertel over uw situatie.

U kunt ook contact opnemen met Veilig Thuis voor een advies. Bij ernstige gevallen zullen de medewerkers van Veilig Thuis samen met u kijken naar de mogelijkheden om uw veiligheid te vergroten. Dat kan een beveiligingssysteem (Aware) zijn, maar er zijn meer mogelijkheden, afhankelijk van uw situatie.

Geweld is nooit normaal. Moviera biedt u hulp om stalking te stoppen.