Ouderenmishandeling

U bent al op leeftijd en u wordt niet goed verzorgd of zelfs mishandeld. Bij ouderenmishandeling gaat het om lichamelijk geweld, bedreiging, financiële uitbuiting, verwaarlozing of seksueel misbruik.
Plegers van ouderenmishandeling zijn vaak familieleden: (schoon)zoon, (schoon)dochter of kleinkinderen.
U hoort of leest er bijna nooit iets over. Toch komt ouderenmishandeling veel voor, in alle lagen van de bevolking.

De zorg voor een ouder iemand (mantelzorg) kan een zware taak zijn, zeker in combinatie met werk en een gezin. Er zijn wel eens van die momenten waarop het allemaal teveel wordt. Dan kan het uit de hand lopen: iemand verliest z’n geduld en reageert dat af op die oudere mens. Of iemand heeft eigenlijk geen zin in die zorg, houdt post achter, zorgt dat er geen bezoek komt of drukt geld achterover.
Ook kan de zorg voor een oudere (te) zwaar worden door ziektes als dementie en Alzheimer, waardoor de oudere verandert.

Mishandelde ouderen vinden het moeilijk om voor zichzelf op te komen. Ze zwijgen of ontkennen dat er iets aan de hand is uit schaamte, angst, loyaliteit naar de pleger of vrees voor opname in een verpleeg- of verzorgingstehuis. Ze zijn voor hun zorg afhankelijk van die ander.

Geweld is nooit normaal. Moviera biedt u hulp om de mishandeling te stoppen.