Mensenhandel

U bent slachtoffer of getuige van mensenhandel. Er is sprake van mensenhandel als iemand (man of vrouw) uitgebuit wordt, door onder dwang iets te moeten doen waar een ander geld aan verdient. Mensenhandel komt voor in verschillende sectoren, zoals de prostitutie, horeca, landbouw. Ook gedwongen criminaliteit, zoals het onder dwang handelen van drugs, valt onder mensenhandel.

Welke hulp bieden we?
• informatie en advies
• Oriënterend gesprek en/of intake
• Doorverwijzing naar de meest passende organisatie
Zorg coördinatie
• Opvang en begeleiding binnen Moviera