Huiselijk geweld in het gezin

U heeft te maken met geweld in uw eigen gezin: lichamelijk, psychisch of seksueel geweld tussen gezinsleden. Het geweld treft de kinderen en/of de (stief)ouders/verzorgers. U kunt pleger of slachtoffer zijn, of allebei, of getuige van het geweld.

Het geweld begint meestal met een enkele klap en kan uitgroeien tot structureel geweld dat dagelijks plaats vindt. De pleger voelt zich vaak gefrustreerd of machteloos, waardoor hij of zij geweld gaat gebruiken. Het slachtoffer is vaak afhankelijk van de pleger, isoleert zich van de buitenwereld en zo ontstaat patroon van geweld in het gezin.

Het kan thuis gezellig zijn, maar als er spanning of stress is, kan de sfeer omslaan naar agressie en geweld. Deze onvoorspelbaarheid is voor alle gezinsleden onveilig.

Meestal is het geweld in het gezin een geheim voor andere mensen. Erover praten is moeilijk, omdat mensen zich schamen, denken dat ze de enige zijn in hun omgeving of omdat ze denken dat het zo hoort. Zonder hulp is het ontzettend moeilijk om uit deze patronen te komen

Geweld is nooit normaal. Moviera biedt u hulp om huiselijk geweld aan te pakken en patronen te doorbreken.