Eergerelateerd geweld

U heeft te maken met eergerelateerd geweld. Hierbij gaat het om lichamelijk of geestelijk geweld dat gebruikt wordt om de eer van een man, een vrouw en/of de familie te beschermen en/of te herstellen.

Een familie(lid) probeert er op alle mogelijke manieren voor te zorgen dat de familie-eer niet geschonden wordt. U mag niet alleen naar buiten, u mag niet omgaan met wie u wilt, u wordt door uw familie onder druk gezet om iets te doen wat u niet wilt. De zwaarste vorm van eergerelateerd geweld is eerwraak. Dan wordt iemand gedood als ultieme poging om de eer te redden.

Er is een verschil tussen:

  • de algemene familie-eer, waarbij vooral de goede naam (reputatie) van de man en/of het aanzien van de familie een rol speelt, en
  • de seksuele familie-eer, waarbij de kuisheid van de vrouw of man en het waken over die kuisheid door de familie centraal staat.

Als de schending van de eer alleen binnen de familie bekend is, kan het probleem binnen de eigen familie worden opgelost en geheim worden gehouden.
Als ook ‘de buitenwereld’ op de hoogte is, kan de familie te maken krijgen met roddels, sociale druk, uitsluiting of andere maatregelen. Er wordt schande over de familie gesproken. De ‘geschonden’ familie zal dan de eer moeten herstellen om weer een goede naam te krijgen. De schenders worden bestraft voor het schenden of verliezen van die eer en kunnen slachtoffer worden van geweld.

Redenen voor het geweld kunnen zijn: het protesteren tegen voorgenomen uithuwelijking, de wens om het huwelijk te willen beëindigen, het (dreigende) verlies van de maagdelijkheid. Eergerelateerd geweld treft niet alleen vrouwen, maar ook mannen in geval van homoseksuele of lesbische geaardheid.
Zowel vrouwen als mannen kunnen slachtoffer en pleger zijn. Ook kunnen plegers van of aanstichters tot eergerelateerd geweld slachtoffers worden.

Moviera biedt hulp aan slachtoffers, plegers en getuigen van eergerelateerd geweld.