GREVIO bezoekt Nederland voor evaluatie Istanbul Verdrag

Tussen 11 en 15 maart 2019 was het GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) op bezoek in Nederland, die het als haar taak heeft om het Rijk te evalueren op de uitvoering van het Istanbul Verdrag, ofwel het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Federatie Opvang en de vrouwenopvang waren aanwezig om hun input te geven tijdens de NGO roundtables en tijdens een meeting bij het Ministerie van VWS.

GREVIO is die week ook op werkbezoek geweest bij Moviera, waar ook de politie, buurtteam, Veilig Thuis en de gemeente aanwezig waren.

Lees een volledig verslag op de website van de Federatie Opvang.

Terug naar nieuwsoverzicht