“Geen hullie en zullie meer” | Deskundigheidsbevordering goed voor samenwerking

In 2018 is door Sterker Sociaal Werk, Veilig Thuis, Jeugdbescherming Gelderland en Moviera intensief samengewerkt in de Regionale Aanpak Deskundigheidsbevordering. Die bestond uit trainingen en kennislessen die de samenwerking tussen de diverse organisaties een impuls gaf. Ook werd de kennis over de diverse betrokken instellingen opgefrist. Modita Heynen, stafmedewerker professionalisering en innovatie van Sterker Sociaal Werk is een van de drijvende krachten achter de aanpak. Ze vertelt enthousiast.

“Betere samenwerking, betere afstemming, beter weten wat de andere organisatie doet. Deze aanpak werkt daarvoor erg goed. Er staan twee ‘vreemde’ trainers vanuit verschillende collega-organisaties samen voor de groep en dat zorgt voor een frisse wind. Niet het platgetreden pad, maar een nieuwe weg. In de voorbereiding moet je al afstemmen doordat iedereen z’n eigen organisatie-achtergrond meeneemt. En dat klinkt goed door. Door deze aanpak kweek je bijna automatisch begrip. De organisaties leren elkaar beter kennen. Er is betere aansluiting. Geen hullie en zullie meer, maar een gezicht met een naam.”

Complex
De keten van zorg en aanpak van huiselijk geweld kende de laatste jaren een verschuiving. “Organisaties kregen andere taken of een andere plek. Of er kwamen andere mensen aan het roer. Hierdoor ontstond er in de dagelijkse werkpraktijk een kloof of dreigde te ontstaan. Onbekend maakt onbemind, dat geldt nog steeds. Door over de grenzen van je instelling heen te kijken, ontstaat beter contact. Je weet beter wat iedereen doet en waar organisaties in die keten staan. Daarbij delen we dezelfde informatie en werken we vanuit eenzelfde visie. In onze branche met complex werk en hulpvragen heel belangrijk. Je moet ervan op aan kunnen dat een
andere organisatie voldoet aan kwaliteitseisen en weet hoe er professioneel gewerkt wordt.”

Pure winst
Dit traject van deskundigheidsbevordering zorgt voor een stevige basis. “We voelen een sterkere band. Puntje van aandacht is de doorlooptijd. We moeten sneller met de wensen van de deelnemers aan de slag. Het duurt soms te lang voor er follow up is. Dan is iemand al van werkplek veranderd, is er een andere prangende vraag opgekomen of heeft de actualiteit ons ingehaald. Inhoudelijk staat het goed. Daarmee dienen we het belang van de mensen die te maken krijgen met huiselijk geweld. Als je doorverwijst of moet adviseren hoe het traject in elkaar steekt kennen we onze partners lokaal en regionaal goed. En dat is top. Sterker nog: pure winst.”

De ambitie voor 2019? “Dat we de deelnemers van de trainingen uit verschillende organisaties laten komen zodat we nog meer met elkaar kennismaken wat ten gunste komt van nog betere samenwerking.”

Terug naar nieuwsoverzicht