Een verslag van de cursus veilig online van safetyNed

Een journalist van De Volkskrant was in de opvang aanwezig bij een groep vrouwen die de cursus online veiligheid van safetyNed kregen. De cursus vond plaats in Den Haag bij Perspektief. Een van de vier organisaties die verantwoordelijk is voor de oprichting van safetyNed. SafetyNed is dé veilig online-expert voor huiselijk geweld. 

Paula Van den Boom, van stichting safetyNed, licht toe: ‘Er wordt nog niet standaard gekeken naar wat een (ex)partner online doet in het kader van veiligheid, daar willen wij verandering in brengen’. SafetyNed gelooft in veilig online voor hulpverleners en cliënten. Daarom zijn er cursussen voor hulpverleners, politie en slachtoffers.

Inhoud van de cursus
In de cursus komen hele basale dingen aan bod zoals locatiezoeker op je telefoon, het veranderen van wachtwoorden en informatie over openbare wifi. Verhalen uit de praktijk inspireren deelnemers van de cursus. Zo wordt vaak het verhaal van Ellen verteld. Na een ellendige jeugd van misbruik dacht Ellen de ware gevonden te hebben. Helaas bleek dit niet zo te zijn. En nu blijft deze man haar online achtervolgen. Of het verhaal van Amber van 23 jaar. Zij heeft het gevoel nooit meer veilig over straat te kunnen. En ze is de hele dag in de weer op internet, op zoek naar filmpjes van haarzelf.

Combine
SafetyNed werd in 2017 opgericht door Moviera, Blijf Groep, Perspektief en Arosa. In dit zogenoemde Combine-verband worden verschillende projecten opgestart die kennisdeling, digitale veiligheid en herstel en ervaringsdeskundigheid bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn InZicht  en Hear my Voice.

Lees het artikel in De Volkskrant.

Terug naar nieuwsoverzicht