“Een ketenregisseur die de regie pakt is van het grootste belang”

Ketensamenwerking: dat is de rode draad in ons jaarbeeld. Ben Fransen en Loes Tuinder zijn een groot voorstander van dit soort samenwerking en geven hun visie hierop.

Ben Fransen (rechts) is lid van de Raad van Toezicht met vastgoed als bijzonder aandachtsgebied. In het verleden was Ben bestuurder in de gezondheidszorg.
Loes Tuinder (links) werkt bij Moviera als maatschappelijk werker en ouderschapsbemiddelaar.

Ben: “Het geheel is meer dan de som der delen. Onze cliënten hebben vaak problemen waar meerdere hulpverleners bij betrokken zijn. De kwaliteit van dienstverlening gaat enorm vooruit als je precies weet wie waar
verantwoordelijk voor is en wie de regisseursrol heeft.” Loes: “Flexibiliteit is in dit proces onmisbaar. De wetgeving verandert en organisaties veranderen. Korte lijnen met je ketenpartners maken dan dat je mee kunt gaan in deze veranderingen. Een voorbeeld: het platform OGGZ voor zorgmijders bestaat niet meer. In plaats daarvan zijn er nu aandachtsfunctionarissen voor verwarde personen. Ook zij hebben vaak te maken met situaties met huiselijk geweld. Nog steeds gaan we samen op zoek naar de partij die de beste ingang heeft om de situatie vooruit te helpen.”

Stap vooruit
Ben: “Ik heb bewondering voor de creatieve manier waarop onze mensen bij Moviera tot oplossingen komen. Toch merk je dat zaken fout kunnen lopen als er te weinig regie is, ondanks de betrokkenheid van veel mensen.” Loes: “De medeverantwoordelijkheid voor het benoemde veiligheidsrisico ergens neerleggen is al een stap vooruit. Ik noem het voorbeeld van een verwarde jongeman die niet meer uit zijn psychose komt. Hij is een gevaar voor zijn omgeving. Ambulante hulp bleek niet veilig genoeg, nu is hij opgenomen. Door het veiligheidsrisico te benoemen, is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid geworden.”

Wereldreis
Ben: “We hebben met uiterst complexe problematiek te maken. Toch ontslaat ons dat niet van de verplichting om zo nu en dan stevig door te pakken. Ik vergelijk het wel eens met een reisbureau. Als je een wereldreis wilt
maken, heb je bij zo’n organisatie binnen 24 uur een aanbod en is het perfect geregeld. Maar in zorgland kan dit blijkbaar niet. Op een of andere manier moeten we hier een vinger achter krijgen.”

Heldere afspraken 
Welke wensen voor de toekomst hebben Ben en Loes als het gaat om ketensamenwerking? Loes: “Gaat het om Moviera-cliënten, dan ligt de regie bij ons. Ik vind dat de hulpverlener van Moviera dan ook de instrumenten
moet krijgen om de regie te voeren. En het zou fijn zijn als je bij een ambulante situatie binnen 14 dagen met een team bij elkaar kunt komen om heldere afspraken te maken.” Ben: “De problematiek waar wij mee te maken hebben is zo indringend, dat verdient het allerbeste. Het is mijn grote wens om de samenwerking te versterken en te verbeteren zodat we snel en adequaat kunnen handelen, zeker bij hoge veiligheidsrisico’s.”

Terug naar nieuwsoverzicht