Dit bieden wij jonge (aanstaande) moeders

Meer over het begrip tienermoeder en het aanbod van Moviera

De begrippen ‘tienermoeder’, ‘tienervader’ en ‘tienerouder’ worden gebruikt voor iemand die jonger is dan 20 jaar en een kind heeft. Op 1 januari 2017 waren er in totaal 2.078 tienermoeders in Nederland. Er is een dalende trend te zien over de afgelopen 7 jaar wat het aantal tienermoeders betreft.

Tienermoeders en hun kind hebben een verhoogd risico op problemen bij opvoeden en opgroeien. Ondersteuning bij hechting, opvoeding, huisvesting en maatwerk bij onderwijs is voor deze moeders van groot belang. Moviera biedt opvang en begeleiding aan jonge vrouwen van 16 – 23 jaar die zwanger zijn of moeder zijn. Er zijn 6 opvangplekken en 14 semi ambulante plekken ter beschikking.

Jonge moeders
Moeders tussen de 20 en 24 jaar worden ‘jonge moeders’ genoemd. Op deze leeftijd moeder worden hoeft geen probleem te zijn. Er zijn moeders die zich prima weten te redden doordat ze bijvoorbeeld terug kunnen vallen op behulpzame vrienden of familie. Niet iedere jonge moeder kan terugvallen op een sociaal vangnet. Heeft een jonge moeder een laag opleidingsniveau, financiële problemen, huisvestingsproblemen of psychosociale problemen, dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor het kind.

Multi problem
De groep jonge (aanstaande) moeders die bij Moviera binnen komt, is wat we ook wel ‘multi problem’ noemen. Er schuilt altijd een andere hulpvraag achter de zwangerschap. De begeleiding die Moviera biedt aan jonge (aanstaande) moeders, is dan ook altijd maatwerk.

Moeder geeft kind te eten

Naast de cliënt staan
Presentiebenadering gaat ervan uit dat goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft. Onze hulpverleners bieden maatwerk. Zij weten precies welke zorg, goede zorg is voor een cliënt.

Jij mag zijn wie je bent
Moviera werkt met Krachtwerk. Krachtwerk ondersteunt het eigen proces van herstel in de richting van een door een persoon gewenste kwaliteit van leven. Met als uitgangspunt dat je, net als iedere andere burger, in de samenleving mee mag doen, erbij hoort, ertoe doet en mag zijn wie je bent.

Girls’ Talk
Daarnaast werkt Moviera met Girls’ Talk. In Girls’ Talk gaat het over veilig vrijen en geslachtsgemeenschap en het bevorderen van gewenste en prettige seksuele ervaringen, vrij van dwang, discriminatie en geweld. Met Girls’ Talk besteden we aandacht aan seksuele voorlichting en weerbaarheid. Wat zijn jouw wensen en grenzen?

Veiligheid is de rode draad
Veiligheid vertaalt zich naar allerlei verschillende gebieden. Zo leren jonge moeders bij Moviera over veilige hechting, passend speelgoed, veilige opvoeding en verzorging. In de training Hechter, waar de professionals van Youké voor worden ingezet, wordt door middel van video-hometraining de band tussen moeder en kind goed in beeld gebracht en verstevigd.

Onze expertise
De veiligheid van moeder en kind(eren) staat altijd voorop. Onder meer veiligheid in persoonlijke relaties. Hierin blinkt Moviera uit, dit is onze expertise.

Terug naar nieuwsoverzicht