“Digitale veiligheid moet in de genen gaan zitten”

SafetyNed biedt slachtoffers en hulpverleners kennis en handvatten om veilig online te kunnen zijn. De stichting deed dit in 2018 onder meer door het oprichten van een TechTeam huiselijk geweld en digitale privacy en veiligheid. Paula van den Boom, directeur safetyNed, vertelt er graag meer over.

“We werken met een heel leuk team waar magie heerst. We hebben geweldig samengewerkt in het afgelopen jaar. Mijn collega’s staan te juichen om opdrachten op te pakken. Het zijn echte pioniers – digitale veiligheid is een betrekkelijk nieuw onderwerp. Er hoeven geen piketpaaltjes geslagen te worden. En dat maakt dat iedereen er open in staat. Het leidt tot veel bevlogenheid.”

Digitale risicoscreening
SafetyNed traint professionals in de vrouwenopvang, zodat zij de basiskennis in huis hebben om met hun cliënten aan de slag te gaan. Daarnaast ontwikkelt safetyNed een digitale risicoscreening waarmee hulpverleners de digitale veiligheid van een cliënt in kaart kunnen brengen. Paula: “Denk hierbij aan exen die de wachtwoorden van vrouwen misbruiken, bijvoorbeeld om geld van hun rekening af te  halen of hun mail en sociale media te bekijken. Of mannen die hun ex volgen via GPS-trackers in de handtas.”

Serious game
“Met safetyNed willen we organisaties en mensen op het gebied van digitale veiligheid en privacy met elkaar verbinden. Zo hebben we in 2018 in de keten samengewerkt met de politie. We keken mee met hun processen. En op een themadag over kwetsbare doelgroepen gaven we een workshop over digitale veiligheid. Hier kwam ook een ervaringsdeskundige aan het woord. Dit was een echte eye-opener voor de agenten. Daarnaast organiseerden we een mooie werkconferentie voor ketenpartners. We zijn inmiddels in gesprek met het ministerie en met gemeenten. De G4 hebben al een investering gedaan. Ook gaan we met de VNG in gesprek. En we zijn begonnen met de ontwikkeling van een serious game voor slachtoffers en alle soorten professionals. We verwachten dat we hiermee op lichtvoetige wijze kennis in de keten kunnen brengen.”

Casussen verzamelen
Paula: “Onze opdracht voor 2018 was om zoveel mogelijk medewerkers te trainen en zoveel mogelijk casussen op te halen. Ik ben niet gauw tevreden, maar ik ben echt trots op alles wat bereikt is in het afgelopen jaar. Meer casussen verzamelen is niet gelukt, maar dat heeft tijd nodig. De materie is nog vrij onbekend en moet in de genen van mensen gaan zitten. Ik heb er vertrouwen in dat dat goed komt de komende jaren. En wat
goed is voor ons, is goed voor de digitale veiligheid van vrouwen.”

Terug naar nieuwsoverzicht