Nieuws

“Een kogel door mijn kop, dat zou ik krijgen”

Benyamin is homoseksueel en dat wordt niet geaccepteerd door zijn familie. Lees hier het verhaal van Benyamin. “De fout die ik heb gemaakt is dat ik bij mijn achternichtje, die ik vertrouwde, uit de kast ben gekomen. Dat had ik nooit moeten doen, want zij lapte mij erbij bij mijn familie. In korte tijd waren […]

Lees meer

Week Zonder Geweld – Utrecht

Wereldwijd is de Week Zonder Geweld aangekondigd. Deze vindt plaats van 25 november tot 2 december. Het Steunpunt Huiselijk Geweld stad en regio Utrecht nodigt u uit om deze week te openen door de onthulling van de installatie “Huisje, boompje, veilig nestje” bij te wonen. Het Steunpunt Huiselijk Geweld, dat onderdeel uitmaakt van Moviera, vraagt […]

Lees meer

Logo_CMYK

Congres ‘Eergerelateerd geweld in beeld: signaleren & aanpakken’

donderdag 28 november 2013 van 12.30 tot 17.00 uur bij Regardz in Arnhem Eergerelateerd geweld omvat alle vormen van geweld voor de familie-eer: fysiek en geestelijk geweld, huwelijksdwang, achterlating en in het ergste geval eerwraak. Het zijn vormen van geweld die dagelijks in onze samenleving voorkomen. Vooral meisjes en vrouwen worden slachtoffer van eergerelateerd geweld […]

Lees meer

Vooraankondiging congres Eergerelateerd geweld in beeld

Eergerelateerd geweld in beeld: signaleren & aanpakken op 28 november 2013 van 12.30 tot 17.00 uur in Arnhem Eergerelateerd geweld omvat alle vormen van geweld voor de familie-eer: fysiek en geestelijk geweld, huwelijksdwang, achterlating en in het ergste geval eerwraak. Het zijn vormen van geweld die dagelijks in onze samenleving voorkomen. Vooral meisjes en vrouwen worden […]

Lees meer

Nieuwsbrief nr 26 Steunpunt Huiselijk Geweld West-Veluwe/Vallei

In deze nieuwsbrief: Ouderen in veilige handen; ondersteuning bij ontspoorde mantelzorg Schuld en vergeving bij huiselijk geweld? Debatavond kerken Barneveld op 28 november Eergerelateerd geweld: themabijeenkomsten in oktober/november 2013 Krachten bundelen in Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling AMHK Wet verplichte Meldcode van kracht sinds 1 juli 2013 Nieuws/ontwikkelingen huiselijk geweld Nieuwsbrief nr 26 […]

Lees meer

Congres: ouderen financieel veilig op 17 oktober 2013

Per jaar worden er ongeveer 30.000 ouderen slachtoffer van financieel misbruik. Familieleden, bekenden of “nieuwe vrienden” maken op een ongepaste manier gebruik van het geld en de bezittingen van zorgafhankelijke ouderen. Dit gebeurt op allerlei wijze: soms gaat het om kleine bedragen die extra worden gepind maar er worden ook spullen gestolen/verkocht, rekeningen geplunderd en […]

Lees meer

Mini congres: Herkennen en bespreekbaar maken ouderenmishandeling 26 november 2013

De aanmelding voor het mini-congres is gesloten op donderdag 21 november 2013 Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) stad en regio Utrecht is het expertise centrum in deze regio als het gaat om alle situaties waarin geweld in de relationele sfeer een rol speelt. In juni bieden zij een mini-congres aan voor professionals die met ouderen […]

Lees meer

Inspirerende beelden spreken voor zich

In 2010 startte Federatie Opvang een groot programma: Meedoen! Eén van de pijlers in dit programma was Sport en Bewegen. Het doel van het programma is sport en bewegen mogelijk maken voor cliënten in de opvanginstellingen.  Na drie jaar is er veel vooruitgang is geboekt. De basis is gelegd. De Federatie Opvang deelt deze successen graag […]

Lees meer

‘Durf te delen’, het digitale magazine van de vrouwenopvang, opgesteld in het kader van Internationale Vrouwendag, 8 maart

Het magazine beschrijft de bijdrage en expertise van de vrouwenopvang  in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties binnen de maatschappelijke context van civil society en burgerschap. Het geeft een duidelijk beeld van wat de vrouwenopvang biedt en welke ontwikkelingen er zijn binnen het lokale domein en als landelijk dekkend netwerk. Dit is de link waar […]

Lees meer

Bijeenkomst rondom de Wet verplichte Meldcode 4 april of 4 juni 2013

Wegens grote belangstelling herhalen wij de bijeenkomst rondom de Wet verplichte Meldcode op 4 april of 4 juni 2013 van 15 tot 17 uur (locatie: Stichting Stade, Pieterskerkhof 16, 3512 JR  UTRECHT). De Wet Meldcode Huiselijk Geweld / Kindermishandeling komt eraan. De wet verplicht professionals en instellingen tot het hebben van een meldcode. Het gaat om […]

Lees meer